Stimulans og misbrug

Ophold på et forsorgshjem kan være et vendepunkt.

Læs mereStimulans
og misbrug

Ophold på et
forsorgshjem kan
være et vendepunkt.

Misbrug slider

Misbrug slider – fysisk, psykisk og socialt. Misbrug af alkohol eller stoffer er en kendt og vanskelig problematik for mange hjemløse og socialt udsatte. Et ophold på et forsorgshjem kan være et vendepunkt, hvor man får kompetent pædagogisk og sundhedsfaglig støtte til at holde fast i sit ønske om at komme ud af misbruget.

At få et pusterum med tag over hovedet, støtte og omsorg, meningsfulde arbejdsopgaver og hjælp til at lægge en holdbar plan for fremtiden understøtter chancerne for, at misbruget kan komme under kontrol eller helt lægges på hylden.

Ansigter

Alle mennesker har en selvstændig værdi.

Læs mereAnsigter
Alle mennesker har en selvstændig værdi.

Alle mennesker har en selvstændig værdi

Arbejde Adler har sin plads i den kirkelige og sociale  tradition, som tager nye initiativer på områder, hvor medmenneskelig omsorg er forsømt. Vi er en stærkt værdibåret organisation, og det er helt centralt for os at anerkende, at hvert enkelt menneske har sin egen selvstændige værdi.

 

Vi ønsker:

·         at se og respektere den enkelte

·         at opnå ligeværdighed i kontakten

·         at vise omsorg, medmenneskelighed og næstekærlighed

Hjem

Vi har ikke alle de samme ønsker til et hjem.

Læs mereBevægelse
Vi har ikke alle
de samme ønsker
til et hjem.

Et hjem er noget helt fundamentalt.

VI ved, hvor stressende og belastende det er at mangle en tryg base. På vore forsorgshjem kan man få et tiltrængt pusterum, komme til kræfter og finde nye muligheder.

Alle mennesker har ønsker til deres hjem. Derfor bør retten til hjem for alle håndhæves, uanset om livet er skævt og ualmindeligt, eller den enkeltes ønske til et godt hjem er utraditionelle.

Arbejde Adler arbejder for mangfoldige boligformer og tilbyder selv permanent ophold for en lille gruppe socialt udsatte i vores Hytteby i Hoptrup, hvor der er højt til loftet og respektfuld støtte til det, der er vanskeligt.

Køn

Hjemløse kvinder er ofte dobbelt udsatte.

Læs mere


Køn.
Hjemløse kvinder
er ofte dobbelt
udsatte.

Mere end udsat

Hjemløse kvinder er dobbelt udsatte – både når de bor på gaden og når de opsøger herberger og forsorgshjem. Kvinder oplever ofte hjemløsetilbuddene, som en meget mandsdomineret verden, hvor det er mændene, der sætter eller overskrider grænser.

På Arbejde Adlers institutioner er vi bevidste om kvindernes særlige situation og opmærksomme på den enkelte kvindelige beboers trivsel og sikkerhed.

Vi samarbejder med SAND – de hjemløses egen landsorganisation, og vi gør de kvindelige beboere opmærksomme på SAND´s Kvindenetværk, som er et tilbud til kvinder, der er eller har været berørt af hjemløshed.

Sat ud på bænken

Alt for mange bliver sat ud af deres boliger pga. dårlig økonomi.

Læs mere


Sat ud på bænken
Alt for mange bliver sat ud af deres boliger på grund af dårlig økonomi.

Sat ud på bænken

De sidste 10 år er antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale husleje, steget dramatisk. I 2002 var der ca. 1.820 udsættelser. I 2011 var tallet steget ca. 4.400.

Selvom nye tiltag forsøger at knække kurven, kan vores forsorgshjem mærke, at danskernes økonomi er presset. At mangle penge til huslejen er stadig et problem for alt for mange.

På vore institutioner forsøger personalet at hjælpe med at få overblik over økonomi og evt. gæld, så der kan blive nyt grundlag for at få en permanent bolig.

Håb

At skabe sin egen fremtid.

Læs mere


Håb
At skabe sin egen fremtid.

At skabe sin egen fremtid

På KL´s Sociale temamøde i Aalborg 2012 satte socialminister Karen Hækkerup ord på, hvad der efter hendes opfattelse er hensigten med samfundets sociale indsats:  ”Det handler om at sætte mennesket fri, så det selv kan forme sin tilværelse”.

At være fri til forme sin tilværelse og skabe sin egen fremtid kræver man har handlekraft og ressoucer. Men det kræver også håb – og noget at have håbet i.

Arbejde Adler møder de mennesker i samfundet, som har skruet håbet ned på vågeblus. Hvis arbejdet med at støtte dem i at forme deres tilværelse og fremtid skal lykkes, må samfundet søge for, at de hjemløse og socialt udsatte har noget at konkret at knytte deres håb og forventninger til. Først og fremmest:

  • et tilstrækkeligt antal egnede boliger
  • et mangfoldigt arbejdsmarked med jobs, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer og arbejdsevne, uanset om disse er begrænsede
  • åbne og inkluderende fællesskaber, som modvirker social isolation og yderligere udsathed
  • et socialt sikkerhedsnet med så små masker, at risikoen for at falde gennem maskerne nedsættes betragteligt.

Det daglige brød

Mange hjemløse har en ernæringsmæssig dårlig tilstand.

Læs mereDet daglige brød
Mange hjemløse
har en
ernæringsmæssig dårlig tilstand.

Det daglige brød

Dårlig økonomi, manglen på et egnet sted at lave mad, misbrug mv. har store konsekvenser for hjemløses og andre socialt udsattes ernæringstilstand. Undersøgelser foretaget af bl.a. Rådet for socialt udsatte og Statens Institut for Folkesundhed viser, at  bl.a. den dårlige ernæringstilstand kommer til udtryk i stor ulighed i sundhed og i antallet af leveår.

Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde arbejder aktuelt med et projekt, som har fokus både på kost ernæring og brugerinddragelse.

Fællesskab

Vi skaber steder for fællesskab.

Læs mere


Fællesskab
Vi skaber steder for fællesskab.

Vi skaber steder for fællesskab

Sat på spidsen kan man sige, at social kontakt er livsnødvendig.  At have relationer, venskaber og være med i fællesskaber har en væsentlig betydning for vores fysiske og psykiske sundhed - og det er med til at give vores liv glæde og kvalitet.

Som hjemløs og socialt udsat er man på mange måder sat udenfor de fællesskaber, som mange andre tager for givet.  Desuden kan relationer til familie og venner kan være spinkle eller brudt. På forsorgshjemmene er der mulighed for, at man kan blive en del af et midlertidigt fællesskab, og hvis man ønsker det, kan man også få hjælp og støtte til at genoptage evt. brudte relationer.

Ydermere kan man bevare kontakten til forsorgshjemmet, hvis man tager mod et tilbud om efterforsorg efter fraflytning.

Arbejde Adlers skaber også steder for fællesskab for andre end hjemløse. Vores værested Oasen på Nørrebro er et åbent og inkluderende miljø, som dagligt besøges af mange mænd og kvinder, som nyder et måltid eller en kop kaffe i selskab med andre, får en snak eller et godt råd eller deltager i forskellige aktivitet.

Erfaring

Mere end 100 års erfaring at give af.

Læs mere


Erfaring
Mere end 100 års erfaring af give af.

Mere end 100 års erfaring at give af

Landsforeningen Arbejde Adler blev etableret i 1911 af præst ved Den danske Diakonissestiftelse Nicolai Dalhoff. Lige siden har vi drevet institutioner og tilbudt arbejdsmuligheder for hjemløse i Danmark.

Mere end 100 års erfaring på hjemløseområdet giver indsigt i et Danmark set fra bunden. Men også indsigt i at der findes ressourcer og muligheder hos den enkelte.

Det er en indsigt og erfaring vi gerne vil dele med andre. Virksomheder, organisationer, kirker, foreninger, skoler, uddannelsessteder og privatpersoner er altid velkomne til at tage kontakt med os for at høre mere om vores arbejde.