Drop pårørendekortet. Ikke alle ældre har en datter til at ”svinge støvekosten”

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

2. juni 2021

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.

Dorte Schiønning Andersen, centerchef i Arbejde Adlers Aflastning i København, konkluderer i dette debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 1. juni 2021:

“Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret. Hvis vi skal sikre, at alle ældre tilbydes den nødvendige hjælp på måder, som muliggør at de også kan modtage hjælpen, må og skal debatten om ældres levevilkår og velfærd foldes mere ud.

Politisk skal der for eksempel være vilje til at drøfte, hvad vi konkret forstår som velfærd for vores ældre medborgere. Vi skal turde tale højt om, hvilke uomgængelige krav vi vil stille til omsorgssystemer og til de uddannelsestilbud, som danner og uddanner ældreplejens medarbejdere. Og vi må sikre en velfærd for ældre, som ikke tilfældigt baserer sig på, om den ældre har pårørende eller er let at hjælpe. Det handler om en samfundsmæssig opgave, som skal løses med faglighed ud fra et realistisk omfang af ressourcer.”

Læs hele debatindlægget her: Drop pårørendekortet.