Nyheder

'Husvild' - Jagten på en bolig blev til en politisk tegneserie

Tegner og forfatter Lars Kramhøft har omsat sine erfaringer fra et ubarmhjertigt boligmarked til en politisk tegneserie, som sætter boligmangel og social ulighed på spidsen.
02. februar 2023

Hvad bliver alternativet til Jobcentrene?

Sekretariatschef Dorte S. Andersen stiller i debatindlæg i Politiken d. 17. januar en diskussion om, hvad nedlæggelsen af Jobcentrene vil komme til at betyde for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
17. januar 2023

Stigende social nød i Europa

På kun ét år er omfanget af mennesker, der søger støtte hos Europas kirkelige hjælpeorganisationer steget med 40 %. Stigende udgifter til mad, varme og husleje presser europæerne hårdt – også i Danmark.
20. december 2022

Elsk din næste året rundt

En ud af otte voksne danskere viser tegn på svær ensomhed. Hjemløse er en del af den triste statistik. At vise medfølelse ved at invitere en hjemløs med ved familiens julemiddag er ikke en del af løsningen.
23. november 2022

Et stigende antal danskere sættes ud af deres bolig

Den økonomiske krise rammer hårdt og helt tæt på de basale behov: tag over hovedet, varme og mad. Så selv om antallet af hjemløse falder, går vi måske nye hårde tider i møde. For stadigt flere borgere sættes ud af eget hjem eller må opgive deres bolig på grund af en kriseramt økonomi.
06. oktober 2022

Produktion og formidling af viden

Landsforeningen Arbejde Adler producerer og formidler viden om hjemløshed og andre sociale problemer. Vi udgiver derfor løbende rapporter mv., som frit kan downloades fra vores hjemmeside
13. september 2022

Fire kæmper fra Dalhoffsminde

Arbejdsfællesskabet bryder ensomheden og styrker troen på en fremtid
07. september 2022

Vi svigter de svageste i samfundet fælt

Moderaternes stifter, Lars Løkke Rasmussen, og gadejurist Nanna W. Gotfredsen sætter i en kronik i Politiken søndag den 21. august fokus på situationen for de svageste i samfundet og kræver handling og nye løsninger.
22. august 2022

Forsorgshjemsbeboere fik Roskildefestivalen til at spille

Fire beboere fra Forsorgshjemmet Roskildehjemmet har med stor succes arbejdet som frivillige på Roskildefestivalen denne sommer. Vi har talt med én af dem, Casper.
27. juli 2022

Jeg bekender, jeg har kostet

Hvor meget skal de socialt udsatte egentlig koste samfundet? Hvor mange flere penge skal vi bruge på psykisk syge? Skal vi andre virkelig betale for behandling af mennesker, som selv har drukket sig til et dårligt helbred?
21. juli 2022

Sommerføl på Glim Refugium

Arbejde Adlers institution for unge, Glim Refugium, tilbyder rideterapi og lige nu glæder beboere og ansatte sig over hele to smukke sommerføl
12. juli 2022

Ny folder om Arbejde Adlers indsatsområder

Se Landsforeningen Arbejde Adlers nye generelle folder om vores arbejde for socialt udsatte
08. juli 2022

Tour de France var forbi, men kører det for Danmark?

Tour de France Grand Départ i Danmark blev en folkefest. Ingen tvivl om det. For rullende kamera fik verden lov at se et begejstret folk i et smukt sommerland.
05. juli 2022

Alle har ret til et hjem

En af Arbejde Adlers vigtigste mærkesager er, at alle mennesker har ret til et hjem. Et hjem hvor man kan leve og føle sig tryg. ”Hjemmet” er omdrejningspunktet for aktiviteterne på vores stand på kirkefestivalen Himmelske Dage den 26. – 29. maj i Roskilde. Vi har produceret smukke unikke insekthoteller, som levende symboler på alles behov for et godt levested.
16. maj 2022

Uligheden er vokset – de fattigste hårdest ramt

Selvom socialdemokratiets formand (og nuværende statsminister Mette Frederiksen) før valget i 2019 erklærede, at ”Danmark er for lille til store forskelle”, at ”få i toppen stikker af fra resten” og ”uligheden stiger”, så er de sidste tre år netop kendetegnet ved en voksende økonomisk ulighed.
10. maj 2022

Hvorfor har de unge så ondt i psyken?

Det er vigtigt, hvordan man komme i gang med sit voksenliv, hvis man på længere sigt skal leve et godt liv og undgå sociale problemer, herunder misbrug, ensomhed, hjemløshed mv. Derfor er de unges stigende mentale sundhedsproblemer en indikator, som hele samfundet bør have fokus på, hvis vi skal undgå at skabe flere socialt udsatte i fremtiden.
06. maj 2022

Professor Steen Hildebrandt: Vi skal ændre det indre i mennesker

Under denne overskrift har professor Steen Hildebrandt en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han med udgangspunkt i den canadiske ledelsesprofessor Henry Mintzbergs bemærkninger om, ”at vi lever i et højhastigheds ubalanceret samfund, som hele tiden svinger sig selv ud af kontrol” konkluderer, at vi er ude af kontrol. Verden er ude af balance.
27. april 2022

Betina Rehder – ny forstander i Arbejde Adlers Aflastning

Den 1. april tiltrådte social- og sundhedsassistent Betina Rehder, som forstander i Arbejde Adlers aflastningstilbud på Nørrebro i København.
04. april 2022

Dyrt at være fattig. Og det bliver værre endnu.

Stigende priser på energi og fødevarer rammer borgere på overførselsindkomst hårdest, og vi har kun set begyndelsen.
04. april 2022

Nyt logo. Alt ved det gamle

Vi er glade for at kunne præsentere Arbejde Adlers nye logo.
17. marts 2022

Omsorg er en del af behandlingen

Med syv centrale budskaber har Etisk Råd gjort op med forestillingen om, at omsorgen er noget ekstra i behandlingen indenfor sundhedsvæsenet
01. marts 2022

Faldende mental sundhed

En længe ventet psykiatriplan skal rette op på en negativ udvikling, der får stadig større acceleration
21. februar 2022

I denne uge tælles landets hjemløse

Kirsten på 68 år tælles med for første gang.
14. februar 2022

Behov for årlig genvurdering af kontanthjælpsmodtageres arbejdsevne

Rådet for Socialt Udsatte og Danske Handicaporganisationer (DH) har kontaktet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sagen om flere års uretmæssigt træk i kontanthjælpen hos nogle af de svageste kontanthjælpsmodtagere, herunder mennesker med svære sociale problemer.
07. februar 2022

Jobfesten er i fuld gang. Men er de socialt udsatte inviteret med?

Dorte Schiønning Andersen og Vibeke Rasmussen fra Arbejde Adlers landssekretariat sætter i dagens udgave af Kristeligt Dagblad fokus på behovet for at inkludere de hjemløse og socialt udsatte på arbejdsmarkedet.
27. januar 2022

Godt nytår?

Ved årsskiftet ønsker vi hinanden ”Godt nytår”, og Landsforeningen Arbejde Adler deltager naturligvis også i lykønskningerne for det nye år.
03. januar 2022

Temadage om misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed

Hvert år mødes medarbejderne fra de forskellige institutioner tilknyttet Landsforeningen Arbejde Adler til to dage med faglig inspiration og læring. I år havde vi inviteret fire inspirerende oplægsholdere til at fortælle om temaerne misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed
17. december 2021

Regeringens udspil om hjemløshed kan minimere antallet af hjemløse

Udspillet er ambitiøst: Alle skal have et hjem
26. oktober 2021

Det skal handle om mennesker

Arbejde Adler går nye veje for at hjælpe socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet
26. oktober 2021

Hjemløshed kan afskaffes – hvis politikerne vil

Hjemløshed afskaffes ikke alene gennem boliger, vi skal først og fremmest hjælpe mennesker med de problemer, der gjorde, at de endte i hjemløshed.
18. oktober 2021

At blive brugt på en god måde...

Om arbejdets betydning i en kaotisk livsfase. Foredrag på Diakonissestiftelsen ved Dorte Schiønning Andersen
13. oktober 2021

Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

I dag, tirsdag den 12. oktober, kom regeringens længe ventede boligpolitiske udspil. Du finder relevante links nederst - her skal vi kort opridse udspillets betydning for socialt udsatte borgere og borgere i hjemløshed.
12. oktober 2021

Lægges der an til nye nedskæringer?

Det er ikke et øget antal af ældre, som rammer ældreplejen og de andre velfærdsområder. Det er prioriteringen af de offentlige ydelser.
11. oktober 2021

Regeringen på vej med nyt hjemløseudspil

Flere billige boliger og en bedre bostøtte - primært finansieret af en nedtrapning af refusionen til herberger og forsorgshjem. Det er hjørnestenene i regeringens kommende hjemløseudspil, erfarer Hus Forbi.
05. oktober 2021

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.
24. september 2021

Udlicitering medfører faldende løn og flere overførselsydelser

Medarbejdere, der skifter fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udlicitering, oplever faldende indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser. Det fremgår af et forskningsprojekt som VIVE og Roskilde Universitet (Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS)) står bag. Det belyser konsekvenserne af udlicitering især for medarbejderne.
23. september 2021

Hjælpen til ældre hjemløse halter

Ældre hjemløse har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed viser ny rapport fra VIVE, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Antallet af hjemløse over 50 år er vokset markant de seneste 10 år og der efterlyses flere boliger og bedre hjemmepleje.
13. september 2021

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Hjemløshed er andet og mere end at mangle en bolig. Hjemløshed må forstås som en afledt effekt af en lang række forskellige problematikker ifm. udsathed - og en strategi for at 'løse' hjemløshedsproblemet må indtænke dette i støtte, efterforsorg og fremme af en hverdagsvirkelighed med selvstændighed, værdighed og beskæftigelse.
09. september 2021

Drømme og Håb

Vi har bidraget med et kapitel til bogen "Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv", som Overførstergården netop har udgivet i anledning af deres 25 års jubilæum. Bestyrelsesformand Torben Larsen tekst hedder "Drømme og Håb" og kan læses her i sin helhed.
24. august 2021

Mennesket bag diagnosen?

Alle, som befinder sig i en skrøbelig eller udsat livssituation, véd, at mødet med for standardiserede, skematiske, éndimensionelle og kortsigtede "forståelser" af, hvad der er galt og hvad der bør gøres, opleves som mangelfuld, forkert og demotiverende.
23. august 2021

Samskabelse kan presse værdierne

Samskabelse kan være vanskeligt for folkekirkeligt funderede organisationer, for særligt når det drejer sig om sårbare og udsatte mennesker har både kirken og organisationerne som hovedopgave at tale for mennesker, der ikke kan tale for sig selv. Eller at sætte mennesket først.
20. august 2021

Er der en vej ud af hjemløshed?

Inden længe kommer regeringen - med social- og ældreminister Astrid Krag og bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i spidsen - med et længe ventet udspil til, hvordan de deprimerende statistikker om hjemløse kan brydes. Debatten om, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes, er i fuld gang. Her er vores kommentar til en kronik fra Mia Nyegaard, socialborgmester i København, som Politiken bragte mandag den 16. august.
18. august 2021

Invitation: Konference om hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi I Fællessalen på Christiansborg konferencen HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV sammen med SAND - De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården. Deltagelse er gratis.
10. august 2021

Tillykke HUS FORBI

I denne uge markeres det, at hjemløseavisen HUS FORBI blev udgivet første gang for 25 år siden. Avisen er mere nødvendig end nogensinde, fordi hjemløsheden er stigende og løsninger på området åbenbart ikke ligger lige for.
05. august 2021

Borgere på bosteder svigtes med hensyn til misbrugsbehandling

Man bør se samlet på problemstillingen "psykiatri – misbrug", men sådan er det ikke i dag, fordi den psykiske sygdom hører under regionen, mens misbrugsbehandlingen sorterer under kommunen.
04. august 2021

Jeg skriver, fordi du skal vide, disse mennesker findes

Udsatte borgere findes. Og de er mange. Men ikke i så stort antal, at et civiliseret samfund ikke skulle have råd og overskud til at sikre dem et værdigt liv.
02. august 2021

Annonce #3: Vend indsatsen for socialt udsatte på hovedet!

I årevis har klager over langsom sagsbehandling, følelsen af ydmygende behandling og afgørelser man har svært ved at forstå, påvirket socialt udsatte menneskers tillid til systemet.
25. juni 2021

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal
20. juni 2021

Annonce #2: Om hjemløshed og omsorg

Fredag den 18. juni 2021 havde vi denne annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan man efter vor mening hjælper flest hjemløse bedst til at få en egen bolig - og til at trives dér: Med omsorg!
20. juni 2021

Annonce #1: Købmanden som socialøkonomisk arbejde

Den 11. juni 2021 havde vi en annonce i Kristeligt Dagblad. Om hvordan købet af Købmanden i Hjøllund, tæt på Godrum, hænger sammen med vores sociale arbejde.
11. juni 2021

Ydelseskommissionens arbejde er regeljusteringer uden nybrud

Det er helt andre ting, der skal til. Og en helt anden forståelse hos det offentlige og i erhvervslivet af arbejdets betydning for den enkelte og betydningen for et harmonisk og solidarisk samfund.
07. juni 2021

Købmanden i Hjøllund og Arbejde Adlers sociale arbejde...

Første juni overtog Landsforeningen Arbejde Adler Købmandsgården i Hjøllund. En familiedrevet virksomhed gennem mere end 75 år og et vigtigt samlingspunkt for den lokale befolkning i et naturskønt område tæt på Hærvejen.
04. juni 2021

Drop pårørendekortet - det er alt for unuanceret

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.
02. juni 2021

Virkelige forandringer kommer altid nedefra

Beslutninger træffes bedst af dem, der kender til de problemer, der skal løses, og ikke skal pakkes ind i fine modeller og lange beslutningsprocesser.
28. april 2021

Fremtidens velfærd: Holder fluffy idealer til hverdagens realiteter?

Tilbage i 2011-14 havde smilets by kortvarigt et meget omtalt slogan: ‘Aarhus – Danish for progress’. Det blev trods et omfattende udviklingsarbejde skrottet og glemt, for som borgmesteren lakonisk udtalte: “Der er ingen, der bruger det”.
20. april 2021

Styrket socialtilsyn: Øget kvalitet i offentlige og private institutioner

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.
16. april 2021

Endnu en analyse viser det: Helhedsorienteret indsats virker

Kommunernes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere virker markant bedre, når den rette sociale indsats følger med jobindsatsen
14. april 2021

Kontroversiel debatbog: Har alle borgere ret til et job?

I en artikel i Politiken den 27. marts præsenteres en kontroversiel debatbog af den amerikanske økonom Pavlina Tcherneva ”The Case for a Job Guarantee”, der udfordrer de vestlige økonomiers arbejdsmarkedsmodeller – også den danske.
06. april 2021

Misvisende konklusion: Udsatte borgere og Jobcenter København

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune har i både 2019 og i 2020 bestilt en større undersøgelse af udsatte borgeres oplevelse med Jobcenter København. Det er VIVE - det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som har gennemført undersøgelserne.
25. marts 2021

Høj tilfredshed med Jobcenter København blandt udsatte borgere!

Måske undrer overskriften de fleste af læserne. Og med god grund, og derfor har jeg også sat tre udråbstegn efter overskriften for at indikere, at indholdet måske ikke svarer til den undersøgelse, der refereres til.
25. marts 2021

Udviklingstendenser indenfor sociale investeringer

Den Sociale Kapitalfond er én af de største og reflekterede aktører indenfor social impact invest-området – investeringer, som både har fokus på et økonomisk afkast, men også – og især – har fokus på en holdbar (og målbar) social effekt og betydning.
10. marts 2021

Markant stigende ulighed siden 2001

Uligheden er steget i Danmark, markant endda. Det viser en ny analyse fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som er omtalt i Mandag Morgen #7 (22. februar)
01. marts 2021

Afspecialisering af socialområdet er svaret i ny evaluering

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for tilbuddene på det specialiserede socialområde, har der været en frygt for, at megen viden er gået tabt, og at en naturlig og nødvendig udviklingsproces ikke finder sted.
11. februar 2021

Det sociale frikort: Muligheder for socialt udsatte

Om de menneskelige betydninger af det ‘normale’ arbejde, som det sociale frikort muliggør – og om, at den aktuelle situation nu i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation – og den indignation – som Arbejde Adler blev stiftet på for 110 år siden
11. februar 2021

Stigende ulighed trods røgslør i stor rapport

Lige før jul udsendte Finansministeriet en omfattende redegørelse om uligheden i Danmark.
08. februar 2021

NPM er godt for målene, men ikke for menneskeligheden

Formanden for Landsforeningen Arbejde Adler, Torben Larsen, retter i Jyllands-Posten kritik af plejehjemmenes styring efter New Public Management, som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensigten med hjemmene: At skabe et meningsfuldt liv for beboerne.
25. januar 2021

Gode og reelle livs- og arbejdsmuligheder i hele landet

22. januar 2021

Nye tider fordrer nye løsninger: Arbejde Adlers sigtepunkter

15. december 2020

Etnografisk feltarbejde: Socialt udsatte mellem tryghed og utryghed

03. december 2020

At være professionelle i et univers af mennesker

Dette referat opsamler de centrale og væsentligste holdninger, synspunkter mv. fra de centrale indlæg på temadagene 2020.
10. november 2020

På vej imod en ny etik for arbejdslivet?

“Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker” er måske ikke lige en overskrift, som man forventer at finde i Mandag Morgen, udtalt af den anerkendte amerikanske økonomiprofessor fra Columbia University Jeffrey Sachs. Og han fortsætter endnu tydeligere: “Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få”.
19. oktober 2020

Flere plejehjemspladser til mennesker ramt af alkoholdemens

19. oktober 2020

Ja netop, Arbejde Adler!

“Da min far var ung, hævdede man at arbejde adler, og som den gode danske tradition foreskriver, findes der naturligvis også en forening med dette navn, Landsforeningen Arbejde Adler.”
14. oktober 2020