Nyheder

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal
20. juni 2021

Annonce #2 // Om hjemløshed og omsorg

Fredag den 18. juni 2021 havde vi denne annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan man efter vor mening hjælper flest hjemløse bedst til at få en egen bolig - og til at trives dér: Med omsorg!
20. juni 2021

Annonce i Kristeligt Dagblad

I dag, fredag den 11. juni 2021, har vi en annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan købet af Købmanden i Hjøllund, tæt på Godrum, hænger sammen med vores sociale arbejde.
11. juni 2021

Ydelseskommissionens arbejde er regeljusteringer uden nybrud

Det er helt andre ting, der skal til. Og en helt anden forståelse hos det offentlige og i erhvervslivet af arbejdets betydning for den enkelte og betydningen for et harmonisk og solidarisk samfund.
07. juni 2021

Købmanden i Hjøllund og Arbejde Adlers sociale arbejde...

Første juni overtog Landsforeningen Arbejde Adler Købmandsgården i Hjøllund. En familiedrevet virksomhed gennem mere end 75 år og et vigtigt samlingspunkt for den lokale befolkning i et naturskønt område tæt på Hærvejen.
04. juni 2021

Drop pårørendekortet - det er alt for unuanceret

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.
02. juni 2021

Virkelige forandringer kommer altid nedefra

Beslutninger træffes bedst af dem, der kender til de problemer, der skal løses, og ikke skal pakkes ind i fine modeller og lange beslutningsprocesser.
28. april 2021

Fremtidens velfærd: Holder fluffy idealer til hverdagens realiteter?

Tilbage i 2011-14 havde smilets by kortvarigt et meget omtalt slogan: ‘Aarhus – Danish for progress’. Det blev trods et omfattende udviklingsarbejde skrottet og glemt, for som borgmesteren lakonisk udtalte: “Der er ingen, der bruger det”.
20. april 2021

Styrket socialtilsyn: Øget kvalitet i offentlige og private institutioner

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.
16. april 2021

Endnu en analyse viser det: Helhedsorienteret indsats virker

Kommunernes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere virker markant bedre, når den rette sociale indsats følger med jobindsatsen
14. april 2021

Kontroversiel debatbog: Har alle borgere ret til et job?

I en artikel i Politiken den 27. marts præsenteres en kontroversiel debatbog af den amerikanske økonom Pavlina Tcherneva ”The Case for a Job Guarantee”, der udfordrer de vestlige økonomiers arbejdsmarkedsmodeller – også den danske.
06. april 2021

Misvisende konklusion: Udsatte borgere og Jobcenter København

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune har i både 2019 og i 2020 bestilt en større undersøgelse af udsatte borgeres oplevelse med Jobcenter København. Det er VIVE - det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som har gennemført undersøgelserne.
25. marts 2021

Høj tilfredshed med Jobcenter København blandt udsatte borgere!

Måske undrer overskriften de fleste af læserne. Og med god grund, og derfor har jeg også sat tre udråbstegn efter overskriften for at indikere, at indholdet måske ikke svarer til den undersøgelse, der refereres til.
25. marts 2021

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Overskriftens markante ord er ikke vores, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). Han forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger og konsekvenser, som sniger sig langsomt ind og frem.
12. marts 2021

Udviklingstendenser indenfor sociale investeringer

Den Sociale Kapitalfond er én af de største og reflekterede aktører indenfor social impact invest-området – investeringer, som både har fokus på et økonomisk afkast, men også – og især – har fokus på en holdbar (og målbar) social effekt og betydning.
10. marts 2021

Markant stigende ulighed siden 2001

Uligheden er steget i Danmark, markant endda. Det viser en ny analyse fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som er omtalt i Mandag Morgen #7 (22. februar)
01. marts 2021

Afspecialisering af socialområdet er svaret i ny evaluering

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for tilbuddene på det specialiserede socialområde, har der været en frygt for, at megen viden er gået tabt, og at en naturlig og nødvendig udviklingsproces ikke finder sted.
11. februar 2021

Det sociale frikort: Muligheder for socialt udsatte

Om de menneskelige betydninger af det ‘normale’ arbejde, som det sociale frikort muliggør – og om, at den aktuelle situation nu i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation – og den indignation – som Arbejde Adler blev stiftet på for 110 år siden
11. februar 2021

Stigende ulighed trods røgslør i stor rapport

Lige før jul udsendte Finansministeriet en omfattende redegørelse om uligheden i Danmark.
08. februar 2021

NPM er godt for målene, men ikke for menneskeligheden

Formanden for Landsforeningen Arbejde Adler, Torben Larsen, retter i Jyllands-Posten kritik af plejehjemmenes styring efter New Public Management, som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensigten med hjemmene: At skabe et meningsfuldt liv for beboerne.
25. januar 2021

Gode og reelle livs- og arbejdsmuligheder i hele landet

22. januar 2021

Nye tider fordrer nye løsninger: Arbejde Adlers sigtepunkter

15. december 2020

Etnografisk feltarbejde: Socialt udsatte mellem tryghed og utryghed

03. december 2020

At være professionelle i et univers af mennesker

Dette referat opsamler de centrale og væsentligste holdninger, synspunkter mv. fra de centrale indlæg på temadagene 2020.
10. november 2020

På vej imod en ny etik for arbejdslivet?

“Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker” er måske ikke lige en overskrift, som man forventer at finde i Mandag Morgen, udtalt af den anerkendte amerikanske økonomiprofessor fra Columbia University Jeffrey Sachs. Og han fortsætter endnu tydeligere: “Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få”.
19. oktober 2020

Flere plejehjemspladser til mennesker ramt af alkoholdemens

19. oktober 2020

Ja netop, Arbejde Adler!

“Da min far var ung, hævdede man at arbejde adler, og som den gode danske tradition foreskriver, findes der naturligvis også en forening med dette navn, Landsforeningen Arbejde Adler.”
14. oktober 2020
Scroll Up