Nyheder

Login kan skabe ulighed

Sådan lød et af budskaberne i en forsidehistorie i Kristeligt Dagblad fredag den 7. juni. Artiklen beskriver, hvordan et stigende antal digitale platforme kræver et personligt login for at få adgang til deres tjenester. Det begrænser dem, som ikke kan - eller vil - logge ind med en personlig profil
11. juni 2024

Arbejdet giver mig energi

Midt i forsorgshjemmet Godrums ny-istandsatte have stod en faldefærdig pavillon. Engang blev den brugt som rygerum. Senere blev den brugt som voiler. Da fuglene efterfølgende forvandt igen, fik pavillonen lov til at passe sig selv i mange år - indtil Thomas flyttede ind.
06. juni 2024

Brug for modeller for det værdige liv – sidst i livet

Torsdag den 23. maj bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg om, at to medlemmer af ”Udvalget for en værdi død” har valgt at træde ud. De har truffet dette valg, fordi de har erfaret, at "det fra starten har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord".
28. maj 2024

Socialt udsatte svigtes, når døden nærmer sig

Det er yderst sjældent, at socialt udsatte når frem til enten hospice eller andre palliative tilbud, når døden nærmer sig. Det betyder, at udsatte mennesker får en meget sværere og ofte også mere smertefuld død. Problemstillingen er beskrevet i en artikel i Altinget forfattet af Arbejde Adlers sekretariatschef Dorte S. Andersen og tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup
23. maj 2024

Borgerstyrede budgetter øger socialt udsattes selvbestemmelse og ansvar for eget liv

Siden 2022 har flere kommuner givet socialt udsatte mulighed for at få stillet et større kontantbeløb til rådighed, som de fx kan bruge til at etablere sig i et hjem eller styrke deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. Grundtanken bag disse såkaldte borgerstyrede budgetter er at give modtagerne mulighed for at realisere nogle af de drømme, de har - og give dem indflydelse og medansvar for deres liv.
24. april 2024

Opråb - til politikerne og Socialministeren

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.
22. april 2024

For syg til herberg

TV2 bringer i aften udsendelsen Kernen: For syg til herberg. Udsendelsen sætter fokus på det store antal svært psykisk syge, som opholder sig på hjemløseherberger og natcafeer i stedet for at få den behandling de trænger til i psykiatrien
04. april 2024

Tak for den store opbakning

Mandag den 18. marts afholdt Arbejde Adler konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Konferencen satte fokus på de udækkede behov for palliation for de socialt mest udsatte mennesker i vores samfund.
21. marts 2024

De svageste svigtes, når døden er nær

Kristeligt Dagblad bragte lørdag den 16. marts en artikel om den rapport, Arbejde Adler præsenterede på konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Rapporten belyser, hvordan de allermest udsatte i vores samfund ikke har den samme adgang til behandling og pleje som andre, når de er ramt af livstruende sygdom
20. marts 2024

Historisk bog som spejl på nutidige tendenser i socialpolitikken

I et interview på Altinget i forbindelse med udgivelsen af deres bog ”Pigerne fra Sprogø” siger historikerne Stine Grønbæk Jensen og Sarah Smed: ”I dag vækker det forargelse, at staten engang isolerede unge kvinder på Sprogø. Men ideen om, at nogle grupper er ”ubrugelige” og ”uduelige”, findes stadig i socialpolitikken”. Bogen handler om cirka 500 unge kvinder, der fra 1923-1961 blev anbragt på Sprogø, da de blev opfattet som ”moralsk defekte” og seksuelt afvigende.
05. marts 2024

Nogle gange handler det bare om at blive set

En våd dag i september sidste år bliver nabogårdens gamle JF aflæsservogn hevet frem fra det vildtvoksende buskads, som den har stået hengemt i gennem snart 20 år. Medarbejderne på Forsorgshjemmet Dalhoffsminde så vognens værdi og sammen med en flok beboere forvandlede de vognen fra skrot til guld.
21. februar 2024

Fastelavn er mit navn ...

Februar er for de fleste en grå og trist måned at komme igennem – særligt hvis man, som mange af vores beboere, har udfordringer af forskellige karakter at kæmpe med. Derfor skaber det stor glæde både for beboerne og de ansatte, når hverdagen brydes med en god lille fest. Og hvem har sagt, at voksne ikke kan fejre fastelavn?
13. februar 2024

Danskere dropper livsvigtig medicin

Vi har mennesker i Danmark, som må tilsidesætte deres helbred, fordi de er fattige
06. februar 2024

Konference om en værdig livsafslutning for socialt udsatte

Mandag d. 18. marts afholder Arbejde Adler konferencen ’Den nødvendige indsats - Værdig livsafslutning for socialt udsatte’ på Arbejdermuseet i København. Find program og link til tilmelding her
23. januar 2024

Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark

Over 3 millioner danskere fulgte med i tronskiftet på live-tv, da Frederik i søndags blev udnævnt til vores kommende konge. Det blev selvfølgelig også fejret af beboere og medarbejdere på vores institutioner rundt om i det danske land.
19. januar 2024

Ret og pligt til tillid - fremtidens beskæftigelsesindsatser

En høring i Folketingets Beskæftigelsesudvalg peger endnu engang på den manglende tillid mellem systemet og de ledige. Det er specielt udtalt for de mennesker, der er langvarigt uden arbejde, lever af fattigdomsydelser og som slet ikke oplever at grundlovens ord om, at det bør tilstræbes, at alle har mulighed for at arbejde, gælder.
12. januar 2024

Bliver 2024 et velfærdens år?

Politiske kommentatorer ser det nye år som året, hvor regeringens overordnede strategi udmønter sig i konkrete velfærdsinitiativer, men hvordan det indvirker på de uligheder, der er i samfundet, er uklart.
09. januar 2024

Julehygge med fuld skrue

Her i december måned julehygges der rundt om i mange danske hjem. Det gør der også på Arbejde Adlers forsorgshjem, hvor julen er en særlig tid på godt og ondt for de mange beboere.
13. december 2023

Vi sætter fokus på de udsatte ældre i Ældre Sagens medlemsblad

Til kamp for de svageste. Det er overskriften på et interview om udsatte ældre med sekretariatschef Dorte S. Andersen i Ældre Sagens seneste medlemsblad.
22. november 2023

Klimaet og mennesket venter på håb og handling

Arbejde Adler har bidraget til antologien ’Klima, tro, håb og handling. Natursyn og kristendom’.
14. november 2023

En ø af tryghed - i et hav af usikre fremtidsudsigter

Sådan beskriver lektor Iben Sønderup sin brors ophold i Arbejde Adlers Aflastningstilbud i sin artikel i Politiken d. 28. oktober. Iben Sønderup er søster til en hjemløs og svært alkoholiseret bror. Læs hendes artikel, hvor hun også kommenterer kommunens håndtering af broens situation. Nedenfor bringer vi et kort resumé med citater fra artiklen. Der er link til artiklen sidst i nyhedsartiklen.
06. november 2023

Udsatte ældre uden nære relationer

Nedenfor bringer vi sekretariatschef Dorte S. Andersens oplæg ved Fonden Ensomme Gamles Værns ældrekonference 11. oktober 2023 under temaet ’Ældre uden nære relationer’.
13. oktober 2023

En lille bog om stor ulighed

Ulighed er meget andet end økonomi. Birthe Larsen, lektor i økonomi på CBS, har skrevet en god lille bog om ulighed med titlen: ”Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det?” Den er udkommet i Forlaget Informations serie af små bøger, der stiller aktuelle samfundsmæssige spørgsmål på et begrænset antal sider, men med overraskende klarhed og fremsynethed.
10. oktober 2023

Studiebesøg fra Taiwan i Arbejde Adlers Aflastning

Fredag den 8. september fik Arbejde Adlers Aflastning besøg af Chuan-Chiu Chou Bishop fra Puli Christian Hospital på Taiwan. Formålet med mødet var at dele Arbejde Adlers erfaringer med en diakonal tilgang til pleje.
19. september 2023

10.000 lejeboliger står tomme i Aarhus

Sådan lød overskriften i en artikel på DR Nyheder for nylig. Vil Aarhus Kommune benytte situationen til at finde boliger til byens 500 hjemløse?
28. august 2023

Velfærden smuldrer

Hvad der tidligere var adelsmærket i den danske velfærdsmodel med lige adgang for alle udhules nu af privat velfærd, som ikke alle har adgang til
23. august 2023

Sommerfest på Godrum

Helstegt pattegris, bueskydning og masser af hygge står øverst på programmet, når beboere og ansatte på Forsorgshjemmet Godrum holder sommerfest onsdag den 16. august.
02. august 2023

Aktiv dødshjælp som løsning på social nød

Når samfundet først har åbnet for muligheden for aktiv dødshjælp, vokser åbenheden for at bruge den i situationer som fattigdom, hjemløshed og psykisk sygdom. Det viser erfaringer fra Canada.
17. juli 2023

Hvordan ser din forbrugspyramide ud?

Det spørgsmål stillede Rådtilpenge.dk i et Facebookopslag for nylig. Rådtilpenge.dk er en hjemmeside drevet af Finanstilsynet. Tanken bag sitet er at vejlede privatpersoner om økonomi.
27. juni 2023

God sommer!

Om det er trangen til at overnatte under åben himmel eller mangel på hotelpladser, der gør sig gældende her, ved vi ikke. Men ét er, at livet er lettere og behageligere i det gode sommervejr, noget andet er den barske virkelighed, der venter de hjemløse, når efteråret sætter ind.
20. juni 2023

I dag skal politiet ha’ bank

Der er lagt op til en spændende kamp mellem Roskildehjemmet og Roskilde Politis to fodboldhold, når de mødes på forsorgshjemmets fodboldbane i dag. Traditionen tro spiller beboere og politi venskabskamp i forbindelse med Roskildehjemmets årlige sommerfest for alle beboere og ansatte.
15. juni 2023

Et udsat liv - et udsat helbred

De mest socialt udsatte mennesker dør stadig markant tidligere end gennemsnittet af befolkningen. Hver tredje har forsøgt at tage sit eget liv
13. juni 2023

Skab de jobs der mangler

Mange vigtige arbejdsopgaver er forsvundet som lønnet arbejde. Skal vi lykkes med at bringe flere ledige i beskæftigelse, må vi genoplive nogle af de jobs, der kan løses af mennesker med få formelle kompetencer
08. juni 2023

En nyhed der summer

Måske har du allerede set det? Vores hjemmeside har fået en ny side med titlen ”Insekthotel”. Her kan du læse mere om Landsforeningen Arbejde Adlers diakonale projekt – insekthoteller i menneskestørrelse, som skaber ly og levested til både insekter og mennesker.
31. maj 2023

Godrumgruppen sætter ord og billeder på deres tilbud

Alle kender følelsen af at være usikker på, hvad der venter én i nye omgivelser. Det gælder ikke mindst, hvis man er hjemløs og har brug for at flytte på forsorgshjem.
25. maj 2023

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom inden 2030 – hvordan går det lige med det?

I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse Verdensmål, som skulle sætte retningen på at løse klodens største problemer inden 2030. Det første mål er: ”Afskaf fattigdom”. Men hvad er status for at nå målet i dansk kontekst? Og hvilke konsekvenser kan det få, hvis vi ikke når målet?
14. april 2023

Projekt ”Rekruttering fra kanten”

VIVE har netop udgivet en rapport om det nytænkende beskæftigelsesprojekt ”Rekruttering fra kanten” på Lolland-Falster. Målet med projektet var at inddrage lokale virksomheder på en ny og mere aktiv måde i beskæftigelsesindsatsen over for de mest udsatte ledige i Lolland og Guldborgsund Kommuner.
28. marts 2023

Igen måles stor tilfredshed med Jobcenter København!!!

I marts 2021 omtalte jeg her på hjemmesiden en undersøgelse, som Københavns Kommune havde fået gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – af borgernes tilfredshed med Jobcenter København. Til min forbløffelse blev undersøgelsen offentliggjort, som et bevis på Jobcenter Københavns gedigne og positive indsats overfor borgerne. Dengang tillod jeg mig at konkludere, at konklusionerne var misvisende, og at tilfredsheden ikke var så enestående, som undersøgelsen kunne tyde på.
27. februar 2023

Arbejde Adler i Radio4

Nasseri!? Det satte “Missionen” på Radio4 fokus på i gårsdagens udsendelse. Sekretariatschef Dorte Andersen blev interviewet, om hvordan og hvorfor nogle af samfundets mest udsatte bliver udpeget, som nassere på fællesskabet.
24. februar 2023

Klar besked fra Rådet for Socialt Udsatte

Spekulerer du på, hvordan man kan definere fattigdom? På hvilke afsavn de fattigste medborgere mon må leve med? Hvor mange der er på kontanthjælp? Antallet af hjemløse? Hvor mange penge kommunerne bruger på socialt udsatte? Om antallet af førtidspensioner og flexjob er stigende eller faldende? Eller vil du vide, hvor mange leveår det koster at leve i social udsathed?
13. februar 2023

De diakonale organisationer slider for velfærden

I kronikken d. 25. januar omtaler Conny Hjelm og Henrik Bøll Larsen de kirkelige diakonale organisationer som en ubrugt ressource i velfærdssamfundet. Men det er spørgsmålet, om ikke disse organisationer faktisk er velfærdens tålmodige slidere?
08. februar 2023

'Husvild' - Jagten på en bolig blev til en politisk tegneserie

Tegner og forfatter Lars Kramhøft har omsat sine erfaringer fra et ubarmhjertigt boligmarked til en politisk tegneserie, som sætter boligmangel og social ulighed på spidsen.
02. februar 2023

Hvad bliver alternativet til Jobcentrene?

Sekretariatschef Dorte S. Andersen stiller i debatindlæg i Politiken d. 17. januar en diskussion om, hvad nedlæggelsen af Jobcentrene vil komme til at betyde for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
17. januar 2023

Stigende social nød i Europa

På kun ét år er omfanget af mennesker, der søger støtte hos Europas kirkelige hjælpeorganisationer steget med 40 %. Stigende udgifter til mad, varme og husleje presser europæerne hårdt – også i Danmark.
20. december 2022

Elsk din næste året rundt

En ud af otte voksne danskere viser tegn på svær ensomhed. Hjemløse er en del af den triste statistik. At vise medfølelse ved at invitere en hjemløs med ved familiens julemiddag er ikke en del af løsningen.
23. november 2022

Et stigende antal danskere sættes ud af deres bolig

Den økonomiske krise rammer hårdt og helt tæt på de basale behov: tag over hovedet, varme og mad. Så selv om antallet af hjemløse falder, går vi måske nye hårde tider i møde. For stadigt flere borgere sættes ud af eget hjem eller må opgive deres bolig på grund af en kriseramt økonomi.
06. oktober 2022

Produktion og formidling af viden

Landsforeningen Arbejde Adler producerer og formidler viden om hjemløshed og andre sociale problemer. Vi udgiver derfor løbende rapporter mv., som frit kan downloades fra vores hjemmeside
13. september 2022

Fire kæmper fra Dalhoffsminde

Arbejdsfællesskabet bryder ensomheden og styrker troen på en fremtid
07. september 2022

Vi svigter de svageste i samfundet fælt

Moderaternes stifter, Lars Løkke Rasmussen, og gadejurist Nanna W. Gotfredsen sætter i en kronik i Politiken søndag den 21. august fokus på situationen for de svageste i samfundet og kræver handling og nye løsninger.
22. august 2022

Forsorgshjemsbeboere fik Roskildefestivalen til at spille

Fire beboere fra Forsorgshjemmet Roskildehjemmet har med stor succes arbejdet som frivillige på Roskildefestivalen denne sommer. Vi har talt med én af dem, Casper.
27. juli 2022

Jeg bekender, jeg har kostet

Hvor meget skal de socialt udsatte egentlig koste samfundet? Hvor mange flere penge skal vi bruge på psykisk syge? Skal vi andre virkelig betale for behandling af mennesker, som selv har drukket sig til et dårligt helbred?
21. juli 2022

Sommerføl på Glim Refugium

Arbejde Adlers institution for unge, Glim Refugium, tilbyder rideterapi og lige nu glæder beboere og ansatte sig over hele to smukke sommerføl
12. juli 2022

Ny folder om Arbejde Adlers indsatsområder

Se Landsforeningen Arbejde Adlers nye generelle folder om vores arbejde for socialt udsatte
08. juli 2022

Tour de France var forbi, men kører det for Danmark?

Tour de France Grand Départ i Danmark blev en folkefest. Ingen tvivl om det. For rullende kamera fik verden lov at se et begejstret folk i et smukt sommerland.
05. juli 2022

Alle har ret til et hjem

En af Arbejde Adlers vigtigste mærkesager er, at alle mennesker har ret til et hjem. Et hjem hvor man kan leve og føle sig tryg. ”Hjemmet” er omdrejningspunktet for aktiviteterne på vores stand på kirkefestivalen Himmelske Dage den 26. – 29. maj i Roskilde. Vi har produceret smukke unikke insekthoteller, som levende symboler på alles behov for et godt levested.
16. maj 2022

Uligheden er vokset – de fattigste hårdest ramt

Selvom socialdemokratiets formand (og nuværende statsminister Mette Frederiksen) før valget i 2019 erklærede, at ”Danmark er for lille til store forskelle”, at ”få i toppen stikker af fra resten” og ”uligheden stiger”, så er de sidste tre år netop kendetegnet ved en voksende økonomisk ulighed.
10. maj 2022

Hvorfor har de unge så ondt i psyken?

Det er vigtigt, hvordan man komme i gang med sit voksenliv, hvis man på længere sigt skal leve et godt liv og undgå sociale problemer, herunder misbrug, ensomhed, hjemløshed mv. Derfor er de unges stigende mentale sundhedsproblemer en indikator, som hele samfundet bør have fokus på, hvis vi skal undgå at skabe flere socialt udsatte i fremtiden.
06. maj 2022

Professor Steen Hildebrandt: Vi skal ændre det indre i mennesker

Under denne overskrift har professor Steen Hildebrandt en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han med udgangspunkt i den canadiske ledelsesprofessor Henry Mintzbergs bemærkninger om, ”at vi lever i et højhastigheds ubalanceret samfund, som hele tiden svinger sig selv ud af kontrol” konkluderer, at vi er ude af kontrol. Verden er ude af balance.
27. april 2022

Betina Rehder – ny forstander i Arbejde Adlers Aflastning

Den 1. april tiltrådte social- og sundhedsassistent Betina Rehder, som forstander i Arbejde Adlers aflastningstilbud på Nørrebro i København.
04. april 2022

Dyrt at være fattig. Og det bliver værre endnu.

Stigende priser på energi og fødevarer rammer borgere på overførselsindkomst hårdest, og vi har kun set begyndelsen.
04. april 2022

Nyt logo. Alt ved det gamle

Vi er glade for at kunne præsentere Arbejde Adlers nye logo.
17. marts 2022

Omsorg er en del af behandlingen

Med syv centrale budskaber har Etisk Råd gjort op med forestillingen om, at omsorgen er noget ekstra i behandlingen indenfor sundhedsvæsenet
01. marts 2022

Faldende mental sundhed

En længe ventet psykiatriplan skal rette op på en negativ udvikling, der får stadig større acceleration
21. februar 2022

I denne uge tælles landets hjemløse

Kirsten på 68 år tælles med for første gang.
14. februar 2022

Behov for årlig genvurdering af kontanthjælpsmodtageres arbejdsevne

Rådet for Socialt Udsatte og Danske Handicaporganisationer (DH) har kontaktet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sagen om flere års uretmæssigt træk i kontanthjælpen hos nogle af de svageste kontanthjælpsmodtagere, herunder mennesker med svære sociale problemer.
07. februar 2022

Jobfesten er i fuld gang. Men er de socialt udsatte inviteret med?

Dorte Schiønning Andersen og Vibeke Rasmussen fra Arbejde Adlers landssekretariat sætter i dagens udgave af Kristeligt Dagblad fokus på behovet for at inkludere de hjemløse og socialt udsatte på arbejdsmarkedet.
27. januar 2022

Godt nytår?

Ved årsskiftet ønsker vi hinanden ”Godt nytår”, og Landsforeningen Arbejde Adler deltager naturligvis også i lykønskningerne for det nye år.
03. januar 2022

Temadage om misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed

Hvert år mødes medarbejderne fra de forskellige institutioner tilknyttet Landsforeningen Arbejde Adler til to dage med faglig inspiration og læring. I år havde vi inviteret fire inspirerende oplægsholdere til at fortælle om temaerne misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed
17. december 2021

Regeringens udspil om hjemløshed kan minimere antallet af hjemløse

Udspillet er ambitiøst: Alle skal have et hjem
26. oktober 2021

Det skal handle om mennesker

Arbejde Adler går nye veje for at hjælpe socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet
26. oktober 2021

Hjemløshed kan afskaffes – hvis politikerne vil

Hjemløshed afskaffes ikke alene gennem boliger, vi skal først og fremmest hjælpe mennesker med de problemer, der gjorde, at de endte i hjemløshed.
18. oktober 2021

At blive brugt på en god måde...

Om arbejdets betydning i en kaotisk livsfase. Foredrag på Diakonissestiftelsen ved Dorte Schiønning Andersen
13. oktober 2021

Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

I dag, tirsdag den 12. oktober, kom regeringens længe ventede boligpolitiske udspil. Du finder relevante links nederst - her skal vi kort opridse udspillets betydning for socialt udsatte borgere og borgere i hjemløshed.
12. oktober 2021

Lægges der an til nye nedskæringer?

Det er ikke et øget antal af ældre, som rammer ældreplejen og de andre velfærdsområder. Det er prioriteringen af de offentlige ydelser.
11. oktober 2021

Regeringen på vej med nyt hjemløseudspil

Flere billige boliger og en bedre bostøtte - primært finansieret af en nedtrapning af refusionen til herberger og forsorgshjem. Det er hjørnestenene i regeringens kommende hjemløseudspil, erfarer Hus Forbi.
05. oktober 2021

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.
24. september 2021

Udlicitering medfører faldende løn og flere overførselsydelser

Medarbejdere, der skifter fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udlicitering, oplever faldende indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser. Det fremgår af et forskningsprojekt som VIVE og Roskilde Universitet (Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS)) står bag. Det belyser konsekvenserne af udlicitering især for medarbejderne.
23. september 2021

Hjælpen til ældre hjemløse halter

Ældre hjemløse har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed viser ny rapport fra VIVE, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Antallet af hjemløse over 50 år er vokset markant de seneste 10 år og der efterlyses flere boliger og bedre hjemmepleje.
13. september 2021

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Hjemløshed er andet og mere end at mangle en bolig. Hjemløshed må forstås som en afledt effekt af en lang række forskellige problematikker ifm. udsathed - og en strategi for at 'løse' hjemløshedsproblemet må indtænke dette i støtte, efterforsorg og fremme af en hverdagsvirkelighed med selvstændighed, værdighed og beskæftigelse.
09. september 2021

Drømme og Håb

Vi har bidraget med et kapitel til bogen "Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv", som Overførstergården netop har udgivet i anledning af deres 25 års jubilæum. Bestyrelsesformand Torben Larsen tekst hedder "Drømme og Håb" og kan læses her i sin helhed.
24. august 2021

Mennesket bag diagnosen?

Alle, som befinder sig i en skrøbelig eller udsat livssituation, véd, at mødet med for standardiserede, skematiske, éndimensionelle og kortsigtede "forståelser" af, hvad der er galt og hvad der bør gøres, opleves som mangelfuld, forkert og demotiverende.
23. august 2021

Samskabelse kan presse værdierne

Samskabelse kan være vanskeligt for folkekirkeligt funderede organisationer, for særligt når det drejer sig om sårbare og udsatte mennesker har både kirken og organisationerne som hovedopgave at tale for mennesker, der ikke kan tale for sig selv. Eller at sætte mennesket først.
20. august 2021

Er der en vej ud af hjemløshed?

Inden længe kommer regeringen - med social- og ældreminister Astrid Krag og bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i spidsen - med et længe ventet udspil til, hvordan de deprimerende statistikker om hjemløse kan brydes. Debatten om, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes, er i fuld gang. Her er vores kommentar til en kronik fra Mia Nyegaard, socialborgmester i København, som Politiken bragte mandag den 16. august.
18. august 2021

Invitation: Konference om hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi I Fællessalen på Christiansborg konferencen HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV sammen med SAND - De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården. Deltagelse er gratis.
10. august 2021

Tillykke HUS FORBI

I denne uge markeres det, at hjemløseavisen HUS FORBI blev udgivet første gang for 25 år siden. Avisen er mere nødvendig end nogensinde, fordi hjemløsheden er stigende og løsninger på området åbenbart ikke ligger lige for.
05. august 2021

Borgere på bosteder svigtes med hensyn til misbrugsbehandling

Man bør se samlet på problemstillingen "psykiatri – misbrug", men sådan er det ikke i dag, fordi den psykiske sygdom hører under regionen, mens misbrugsbehandlingen sorterer under kommunen.
04. august 2021

Jeg skriver, fordi du skal vide, disse mennesker findes

Udsatte borgere findes. Og de er mange. Men ikke i så stort antal, at et civiliseret samfund ikke skulle have råd og overskud til at sikre dem et værdigt liv.
02. august 2021

Annonce #3: Vend indsatsen for socialt udsatte på hovedet!

I årevis har klager over langsom sagsbehandling, følelsen af ydmygende behandling og afgørelser man har svært ved at forstå, påvirket socialt udsatte menneskers tillid til systemet.
25. juni 2021

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal
20. juni 2021

Annonce #2: Om hjemløshed og omsorg

Fredag den 18. juni 2021 havde vi denne annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan man efter vor mening hjælper flest hjemløse bedst til at få en egen bolig - og til at trives dér: Med omsorg!
20. juni 2021

Annonce #1: Købmanden som socialøkonomisk arbejde

Den 11. juni 2021 havde vi en annonce i Kristeligt Dagblad. Om hvordan købet af Købmanden i Hjøllund, tæt på Godrum, hænger sammen med vores sociale arbejde.
11. juni 2021

Ydelseskommissionens arbejde er regeljusteringer uden nybrud

Det er helt andre ting, der skal til. Og en helt anden forståelse hos det offentlige og i erhvervslivet af arbejdets betydning for den enkelte og betydningen for et harmonisk og solidarisk samfund.
07. juni 2021

Købmanden i Hjøllund og Arbejde Adlers sociale arbejde...

Første juni overtog Landsforeningen Arbejde Adler Købmandsgården i Hjøllund. En familiedrevet virksomhed gennem mere end 75 år og et vigtigt samlingspunkt for den lokale befolkning i et naturskønt område tæt på Hærvejen.
04. juni 2021

Drop pårørendekortet - det er alt for unuanceret

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.
02. juni 2021

Virkelige forandringer kommer altid nedefra

Beslutninger træffes bedst af dem, der kender til de problemer, der skal løses, og ikke skal pakkes ind i fine modeller og lange beslutningsprocesser.
28. april 2021

Fremtidens velfærd: Holder fluffy idealer til hverdagens realiteter?

Tilbage i 2011-14 havde smilets by kortvarigt et meget omtalt slogan: ‘Aarhus – Danish for progress’. Det blev trods et omfattende udviklingsarbejde skrottet og glemt, for som borgmesteren lakonisk udtalte: “Der er ingen, der bruger det”.
20. april 2021

Styrket socialtilsyn: Øget kvalitet i offentlige og private institutioner

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.
16. april 2021

Endnu en analyse viser det: Helhedsorienteret indsats virker

Kommunernes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere virker markant bedre, når den rette sociale indsats følger med jobindsatsen
14. april 2021

Kontroversiel debatbog: Har alle borgere ret til et job?

I en artikel i Politiken den 27. marts præsenteres en kontroversiel debatbog af den amerikanske økonom Pavlina Tcherneva ”The Case for a Job Guarantee”, der udfordrer de vestlige økonomiers arbejdsmarkedsmodeller – også den danske.
06. april 2021

Misvisende konklusion: Udsatte borgere og Jobcenter København

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune har i både 2019 og i 2020 bestilt en større undersøgelse af udsatte borgeres oplevelse med Jobcenter København. Det er VIVE - det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd som har gennemført undersøgelserne.
25. marts 2021

Høj tilfredshed med Jobcenter København blandt udsatte borgere!

Måske undrer overskriften de fleste af læserne. Og med god grund, og derfor har jeg også sat tre udråbstegn efter overskriften for at indikere, at indholdet måske ikke svarer til den undersøgelse, der refereres til.
25. marts 2021

Udviklingstendenser indenfor sociale investeringer

Den Sociale Kapitalfond er én af de største og reflekterede aktører indenfor social impact invest-området – investeringer, som både har fokus på et økonomisk afkast, men også – og især – har fokus på en holdbar (og målbar) social effekt og betydning.
10. marts 2021

Markant stigende ulighed siden 2001

Uligheden er steget i Danmark, markant endda. Det viser en ny analyse fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), som er omtalt i Mandag Morgen #7 (22. februar)
01. marts 2021

Afspecialisering af socialområdet er svaret i ny evaluering

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for tilbuddene på det specialiserede socialområde, har der været en frygt for, at megen viden er gået tabt, og at en naturlig og nødvendig udviklingsproces ikke finder sted.
11. februar 2021

Det sociale frikort: Muligheder for socialt udsatte

Om de menneskelige betydninger af det ‘normale’ arbejde, som det sociale frikort muliggør – og om, at den aktuelle situation nu i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation – og den indignation – som Arbejde Adler blev stiftet på for 110 år siden
11. februar 2021

Stigende ulighed trods røgslør i stor rapport

Lige før jul udsendte Finansministeriet en omfattende redegørelse om uligheden i Danmark.
08. februar 2021

NPM er godt for målene, men ikke for menneskeligheden

Formanden for Landsforeningen Arbejde Adler, Torben Larsen, retter i Jyllands-Posten kritik af plejehjemmenes styring efter New Public Management, som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensigten med hjemmene: At skabe et meningsfuldt liv for beboerne.
25. januar 2021

Gode og reelle livs- og arbejdsmuligheder i hele landet

22. januar 2021

Nye tider fordrer nye løsninger: Arbejde Adlers sigtepunkter

15. december 2020

Etnografisk feltarbejde: Socialt udsatte mellem tryghed og utryghed

03. december 2020

At være professionelle i et univers af mennesker

Dette referat opsamler de centrale og væsentligste holdninger, synspunkter mv. fra de centrale indlæg på temadagene 2020.
10. november 2020

På vej imod en ny etik for arbejdslivet?

“Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker” er måske ikke lige en overskrift, som man forventer at finde i Mandag Morgen, udtalt af den anerkendte amerikanske økonomiprofessor fra Columbia University Jeffrey Sachs. Og han fortsætter endnu tydeligere: “Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få”.
19. oktober 2020

Flere plejehjemspladser til mennesker ramt af alkoholdemens

19. oktober 2020

Ja netop, Arbejde Adler!

“Da min far var ung, hævdede man at arbejde adler, og som den gode danske tradition foreskriver, findes der naturligvis også en forening med dette navn, Landsforeningen Arbejde Adler.”
14. oktober 2020