Nye tider - nye løsninger

At følge udviklingen på bunden af samfundet er en væsentlig opgave for Arbejde Adler. Det gør vi ved at samle og beskrive erfaringer, analysere politiske tendenser og de trends, som ligger forud for egentlige ændringer af vilkår og løsninger for hjemløse og socialt udsatte mennesker bredt forstået.

Vi har lige nu tre sigtepunkter for det fremadrettede arbejde:

  1. Hvordan mennesker kommer godt videre i livet efter ophold på vore institutioner?
  2. Hvordan kan vi udvikle og påvirke holdninger og vilkår for mennesker, som har været uden arbejde i lang tid? 
  3. Hvordan kan vi medvirke til at give socialt udsatte mennesker gode vilkår i den sidste fase af livet?

1. At komme godt videre…en relevant og effektiv efterforsorg
At bo på herberg eller anden institution skal være midlertidigt. Og tiden skal udnyttes godt med henblik på at komme godt videre. Det kræver først og fremmest ordentlige udredninger – vi skal kende borgerens historie, både nederlag og afvisninger, der med rette måske har gjort borgeren modløs og pessimistisk, men også drømme og forhåbninger og forandringer. Og vi skal stå vagt om at etablere og styrke samarbejdet med offentlige myndigheder. Samtidig skal vi sørge for at hjælpe efter flytningen fra vore institutioner med en relevant og effektiv efterforsorg, hvor usikkerhed og ensomhed kan imødegås. Samtidig vil vi være med til at etablere nye boliger, så kontakten bevares blandt andet igennem meningsfuldt arbejde.

2. Socialøkonomiske arbejdsmuligheder
Arbejde har naturligt nok altid været vigtigt for Arbejde Adler. Fra første færd gjaldt det om at hjælpe med vilkår, så man kunne finde arbejde og dermed modvirke ydmygende disrespekt for mennesker, som ikke altid er født på livets solside. Sådan er det stadigvæk, og vi vil transformere vore traditionelle arbejdsindsatser på vore institutioner til også at omfatte socialøkonomiske virksomheder; både på og udenfor vore institutioner. Vi påstår, at langt langt de fleste gerne vil arbejde, yde en indsats, blive anerkendt. Blot skal arbejdet have et omfang, som man kan klare samtidigt med, at det er personligt meningsfyldt. Der er alt for mange mennesker, som er havnet uden for arbejdsmarkedets firkantede, effektive strukturer. 

3. Gode vilkår i den sidste fase af livet
Selvom uligheden i sundhed stadig er voksende, bliver socialt udsatte mennesker også ældre. Derfor er der mere end  nogensinde brug for at sørge for, at der i de sidste faser af livet kan gives den pleje og omsorg, der er brug for. Det må ske ved at tilbyde forskellige formere for indsatser, der tager hensyn til, hvordan livet er levet, og ikke ved  ukritisk at placere sårbare mennesker på for store, effektive institutioner, som helt afstikker fra hidtidig adfærd og levevis. Derfor vil vi arbejde på at etablere plejeboliger, kollektiver, palliative opholdssteder og måske et egentligt hospice for socialt udsatte mennesker.  

NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med
– læs vores folder hér: