Publikation: Diakoni og socialt udsatte

I folderen kan du læse om Landsforeningen Arbejde Adlers værdier, tilbud og tanker om fremtiden.


Publikationen inddrager statistikker fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd omkring indkomst-udviklingen fra Danmark i perioden 2006-2016.

Publikationen kan downloades via nedenstående link.

Diakoni og Socialt Udsatte (0.2 Mb)

Arbejde Adler udgiver en række publikationer og informationsfoldere. De kan downloade frit. Publikationerne indeholder resultater fra undersøgelser Arbejde Adler har gennemført eller deltaget i. Herudover har vi samlet historiske informationer, der fortæller om starten og forløbet af Arbejde Adler gennem mere end 100 år. Der er også de nyeste informationsfoldere om de aktuelle opgaver, Arbejde Adler løser.