Institution Kategori: Forsorgshjem/herberg

Forsorgshjem og udslusningsafdeling

Godrums formål er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg.

Omsorg og medansvarlighed

Alle mennesker har krav på at blive mødt med varme, forståelse, respekt og ligeværdighed.