Landlyst

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med behov for støtte i hverdagen – et plejehjem for udsatte borgere.

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med psykosociale problemer. Borgerne på Landlyst har ofte et aktivt misbrug og en adfærd, der gør at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge.

Derudover kan personen have et vist plejebehov. Hvis der hos en af vores beboere skulle opstå et behov for terminal pleje, er dette også en mulighed – dog til forhøjet takst.

Boformen Landlyst består af syv handicapvenlige toværelseslejligheder i en tilbygning fra 2002.

De syv handicapvenlige lejligheder udlejes efter almenboliglovens ABL§105

Som boform forsøger vi at skille os ud fra almene botilbud gennem blandt andet:

  • fysiske rammer
  • personalegruppens faglige sammensætning
  • organisationsstruktur
  • større muligheder for at prioritere samvær/omsorg
  • personalets kendskab til misbrugsadfærd
  • håndtering af sociale vanskeligheder


Vi er den ideelle boform for borgere, som enten bor i eget hjem eller en anden institutionstype, hvor det fremtidigt kan ses hensigtsmæssigt med en mere specifik faglig tilgang, en mere ligestillet gruppe af medbeboere eller at flere ressourcer koncentreres om den enkelte brugers specifikke problemstilling.

 

Læs mere på hjemmesiden ved at klikke på billedet her: