Støt vores arbejde

Arbejdsopgaver til vore beboere

En væsentlig måde at støtte vores arbejde på er ved at give os mulighed for at stille meningsfulde arbejdsopgaver til rådighed for beboerne på vores forsorgshjem.

Arbejdet er en væsentlig og integreret del af den samlede socialfaglige indsats, som tilbydes beboerne, og arbejdet i værksteder, på grønne områder, med dyrhold, i køkken osv. er generelt meget populært blandt vores beboere. Beboerne optjener desuden en såkaldt arbejdsdusør i forbindelse med arbejdet.

Vores værksteder udfører en lang række opgaver både for virksomheder og private kunder:

  • Opgaver i træ (kasser, emballage, fugle- og foderhuse, tørrestativer, vinkasser mv.)
  • Opgaver i metal
  • Pakke- og emballeringsopgaver
  • Sprøjtemaling af metalemner
  • Lodde- og montageopgaver
  • Produktion og levering af brænde og træpiller til træpillefyr
  • Arbejde på grønne områder


Der er også mulighed for at få udført særlige opgaver, såsom bygning af foderhække til får og kvæg, huse til frilandsgrise, skilte, hegn m.v.

Tag kontakt til landsforeningens sekretariat eller direkte til forsorgshjemmene for at høre nærmere om mulighederne for at få udført arbejdsopgaver eller få produceret på vores værksteder.


Anden støtte

Der er altid mulighed for at yder Landsforeningen Arbejde Adler støtte. Støtten kan fx ske i form af:

  • Donationer til landsforeningen generelt eller i form af bidrag øremærket særlige institutioner eller aktiviteter under Arbejde Adler.
  • At være frivillig hos Arbejde Adler. Tag kontakt direkte til institutionerne eller til landsforeningens sekretariat og hør nærmere om mulighederne for at bidrage med en frivillig indsats.

×          Foredrag om Arbejde Adler


Landsforeningens sekretariat og de enkelte institutioner stiller sig gerne til rådighed, når virksomheder, foreninger, kirkre, skoler og uddannelsessteder osv. ønsker foredrag om Arbejde Adlers virke.

Ligeledes deltager vi altid gerne i debatarrangementer eller i andre sammenhænge, hvor vores viden og erfaring fra hjemløse- og udsatteområdet er relevant.

Tag kontakt til Torben Larsen i sekretariatet på tlf: 40 41 44 43 eller på mail: tl@arbejdeadler.dk med henblik på at drøfte jeres behov for foredrag mv.