Visning: Top display

Elsk din næste året rundt

En ud af otte voksne danskere viser tegn på svær ensomhed. Hjemløse er en del af den triste statistik. At vise medfølelse ved at invitere en hjemløs med ved familiens julemiddag er ikke en del af løsningen.

Et stigende antal danskere sættes ud af deres bolig

Den økonomiske krise rammer hårdt og helt tæt på de basale behov: tag over hovedet, varme og mad. Så selv om antallet af hjemløse falder, går vi måske nye hårde tider i møde. For stadigt flere borgere sættes ud af eget hjem eller må opgive deres bolig på grund af en kriseramt økonomi.

Vi svigter de svageste i samfundet fælt

Moderaternes stifter, Lars Løkke Rasmussen, og gadejurist Nanna W. Gotfredsen sætter i en kronik i Politiken søndag den 21. august fokus på situationen for de svageste i samfundet og kræver handling og nye løsninger.

Sommerføl på Glim Refugium

Den 14. juni kom en skøn lille ny hingst til verden og den 2. juli blev en lige så skøn lille hoppe født. Fødslerne gik

Alle har ret til et hjem

På Himmelske Dage sætter vi fokus på alles ret til et hjem. Vi markerer budskabet ved at sælge små ”hjem” fra vores telt på Mulighedernes

Dyrt at være fattig. Og det bliver værre endnu.

Priserne på energi og fødevarer stiger voldsomt. Allerede inden krigen i Ukraine meddelte FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO om de højeste globale fødevarepriser nogensinde. FAO

Nyt logo. Alt ved det gamle

Måske har du lagt mærke til, at vores logo i den grønne bjælke har fået en opstramning. Ved Landsforeningen Arbejde Adlers stiftelse i 1911 tegnede

Godt nytår?

Når vi alligevel sætter et spørgsmålstegn efter ønsket, er det fordi vi er bekymrede for, om det nye år virkelig bliver godt. I den forbindelse

Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

Mange mennesker – især borgere nederst på samfundets lønhierarkier, socialt udsatte og i hjemløshed – har i stigende grad vanskeligt ved at finde betalbare boliger

Regeringen på vej med nyt hjemløseudspil

Housing First har været den centrale tilgang i bekæmpelsen af hjemløshed siden slutningen af 00’erne, men strategien har ikke hjulpet stort. Reelt har kun ganske

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Den 8. september afholdt vi sammen med SAND – de hjemløses organisation og herberget Overførstergården konferencen “Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv” i Fællessalen

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal