På vej imod en ny etik for arbejdslivet?

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

19. oktober 2020

“Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker” er måske ikke lige en overskrift, som man forventer at finde i Mandag Morgen, udtalt af den anerkendte amerikanske økonomiprofessor fra Columbia University Jeffrey Sachs. Og han fortsætter endnu tydeligere: “Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få”.

At skabe trivsel og lykke for alle mennesker. Tænk lige over det. Trivsel og lykke som økonomiens og dermed også virksomheders egentlige formål – for alle mennesker. Der er utvivlsomt langt dértil, men en markant udvikling ér i gang – og vi kan, som en forening, der hviler på et kristent værdisæt, inspirere med mangt og meget, mere end vi måske umiddelbart tænker.
 
I 2015 udgav præst ved Marmorkirken Mikkel Wold sammen med andre teologier og samfundsforskere debatbogen “Tag etikken tilbage” med undertitlen ‘Markedstænkningen og dens konsekvenser’. Bogen fremhæver behovet for et teologisk/kristent opgør imod en etikløs markeds- og konkurrencementalitet, åndløshed, økonomitænkning  og markeds-nyttelogik – en teologisk kritik af umenneskelige strukturer i arbejdslivet. Netop én af vore tre søjler, Retten til arbejde. Professor emeritus Ole Jensen fremfører i samme bog behovet for indignation, medfølelse, nænsomhed, omsorg mv. som modvægt – frem mod en ny tænkemåde, et nyt natur- og menneskesyn. I professor Steen Hildebrandts bidrag beskriver han netop behovet for udvikling af et andet vækstbegreb rummende etik, dannelse, empati mv. i ‘en ny teori om virksomheder og ledelse’.
 
Ikke for ingenting hed Christoffer Emil Bruuns anmeldelse i Politikens Kirken som kapitalismekritiker.
 
Også professor Jørn Henrik Petersen skriver – ud fra hans to Luther-bøger – i Kristeligt Dagblad, at Tidens grådighed kalder på fornyet kritik og om behovet for en Luther-inspireret re-aktualisering af “…et etisk sprog som modmagt til økonomiens og nyttetænkningens dominans”.
 
Et opråb, som konkurrencestats-faderen Ove Kaj Petersen, professor ved CBS, er enig i. Han varsler nu netop konkurrence- og markedstænkningens afmatning og forudser en revitalisering af teologerne i et tidsskifte henimod en samfunds- og økonomitænkning ‘bygget på næstekærlighed’ efter 30 års neoliberalisme og konkurrencetænkning.
 
Ses denne udvikling så andre steder end i professorale højere luftlag. Svaret er ganske enkelt ja! I en grad, så det er lige før, at kritikken i Tag etikken tilbage virker luftig og passé. Der ér sket meget siden – her ultrakorte introduktioner:
 
‘Ledelsesguru’ Gary Hamel, London Business School, advokerer for nye humanistiske værdier i virksomheders strategi- og ledelsestænkning i en “…venligere, mere nænsom form for kapitalisme”, med inspiration fra bl.a. teologers idétænkning.
 
Ét andet eksempel, af mange, på nogle virksomheders arbejde henimod en mere etisk ansvarlig og ‘human’ kapitalisme er Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand/-medlem for AP Møller-Mærsk, Siemens, Allianz og World Economic Forum (WEF). Dette var også temaet så sent som på WEF-topmødet i Davos, januar 2020. Bestyrelsesformand Klaus Schwab udlægger de samme tanker i Kristeligt Dagblad-kronikken Hvilken kapitalisme er det, vi ønsker?
 
Lad mig slutte af med interviewet med Jeffrey Sachs i Mandag Morgen (link HER). Han kritiserer, at økonomi og markedstænkning hidtil har været et værdifrit territorie. Vejen frem er at tilføje en etik til den økonomiske tænkning, altså inddrage andre værdier og intentioner, som fremmer basale menneskelige behov og den sociale retfærdighed i praksis. Så der ikke længere er tale om flotte, men uforpligtende skåltaler, men reelle og nøgterne holdninger til, hvad vækst overhovedet er – integreret i hverdagen – hvad værdier er, hvad trivsel og lykke er, hvad menneskers velbefindende er. For alle mennesker, som enkeltpersoner og som fællesskaber. Så formålet med økonomien, med arbejdet, gentænkes og ‘vægten, som godt og skidt vejes på, kalibreres anderledes.
 
Han foreslår selv, at et begreb som anstændighed bør stå helt centralt i en ændret tankegang og moral.
 
Link til artiklen i Mandag Morgen: HER
Link til indlægget her i en udvidet udgave: HER
 
Vil du have andre links mv. er du velkommen til at skrive til mig på tkw@arbejdeadler.dk