At bo dør om dør og med midlertidigheden som vilkår

Rapport fra et etnografisk feltarbejde på Arbejde Adlers Aflastning. Udarbejdet af antropolog, PhD, Jon Dag Rasmussen (2020).

Rapporten er resultat af et etnografisk forskningsarbejde, rekvireret og igangsat af ledelsen i Arbejde Adlers Hus. Arbejde Adlers Aflastning på Nørrebro er et midlertidigt aflastningstilbud for voksne, som har brug for hjælp, pleje og omsorg efter et længere eller kortere sygdomsforløb – typisk i forbindelse med udskrivning fra hospital. Aflastningsafdelingen fungerer i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, som har visitationsret til stedets 16 pladser.

Den etnografiske undersøgelse og afrapportering er udført af antropolog, PhD Jon Dag Rasmussen. Rapporten beskriver og analyserer det daglige liv på afdelingen – med et særligt fokus på at synliggøre og beskrive de mere udefinerbare elementer, som tilbuddet rummer. Undersøgelsen viser blandt andet, hvordan organisationens værdigrundlag konkret omsættes i daglig omsorg og støtte til beboerne.