Bestyrelse og sekretariat

Sekretariatet:

Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef
Tlf: 29 11 06 90
Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 52 10 91 75

Bestyrelsen:

Torben Larsen
Formand
Tlf: 40 41 44 43
Jens-Erik Mogenstrup
Næstformand
Ove G. Andersen
Gitte Winther Christoffersen
Henrik Vest
Ingeborg S. Olsen
Bent Braüner
Tina Grove
Betina Rehder
Ole Svendsen

Landsforeningen Arbejde Adlers vedtægter:
Landsforeningen Arbejde Adler – vedtægter fra 17. maj 2018