At blive brugt på en god måde

Et kvalitativt dataindsamlingsprojekt om arbejdets værdi og betydning. Udarbejdet af organisationskonsulent, cand. psych.  Dorte Schiønning Andersen for Forsorgshjemmet Dalhoffsminde og Landsforeningen Arbejde Adler (2014)

Rapporten beskriver resultaterne en arbejdspsykologisk interviewundersøgelse af beboernes oplevelse og psyko-sociale udbytte af deltagelse i arbejdstilbudene på forsorgshjemmet Dalhoffsminde. Rapporten samle sige om interessen for, hvad det betyder, at blive tilbudt beskæftigelse i en kaotisk livsfase under ophold på en hjemløseinstitution?

Data er indsamlet gennem individuelle kvalitative interviews med beboere såvel som ansatte. I interviewene undersøges bl.a. oplevelsen og betydningen af ansvar, præstation, udfordringer og anerkendelse i arbejdet samt andre centrale dimensioner i det psyko-sociale arbejdsliv, som i arbejdspsykologisk forskning sædvanligvis identificeres som havende betydning for oplevelsen af arbejdet og for den arbejdendes trivsel (fx variation, mening, social kontakt, muligheden for at bruge sine evner etc.)