Rapport: At blive brugt på en god måde

At blive brugt på en god måde er et kvalitativt dataindsamlingsprojekt om arbejdets værdi og betydning. 


Undersøgelsen belyser væsentlige aspekter ved og omkring beskæftigelsen på institutionen, Forsorgshjemmet Dalhoffsminde, herunder om beboerne oplever deltagelsen i beskæftigelsen som meningsfuld, styrkende og som et værdifuldt element i opholdet.

Rapporten blev udgivet i 2018 og kan downloades via nedenstående link.

At blive brugt på en god måde (0.9 Mb)

Arbejde Adler udgiver en række publikationer og informationsfoldere. De kan downloade frit. Publikationerne indeholder resultater fra undersøgelser Arbejde Adler har gennemført eller deltaget i. Herudover har vi samlet historiske informationer, der fortæller om starten og forløbet af Arbejde Adler gennem mere end 100 år. Der er også de nyeste informationsfoldere om de aktuelle opgaver, Arbejde Adler løser.