Publikationer

Landsforeningen Arbejde Adler producerer og formidler viden om hjemløshed og andre sociale problemer. Vi udgiver løbende rapporter mv., som frit kan downloades fra hjemmesiden. Publikationerne indeholder fx resultater fra undersøgelser, Arbejde Adler har taget initiativ til eller gennemført sammen med andre organisationer.

Nedenfor finder du en række publikationer fra de senere år. De er opført i kronologisk rækkefølge, og der introduceres kort til emner for hver publikation.

”Efterforsorg i en Housing First-strategi – et litteraturstudie”

Udarbejdet af Analyse & Tal (2021) for Overførstergården, Landsforeningen Arbejde Adler og SAND. 

Læs og download publikation

”At bo dør om dør og med midlertidigheden som vilkår”

Rapport fra et etnografisk feltarbejde på Arbejde Adlers Aflastning. Udarbejdet af antropolog, PhD, Jon Dag Rasmussen (2020).

Læs og download rapport. 

”Efter ophold på hjemløseinstitutioner”

En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling. Udarbejdet af Analyse & Tal (2018) for Overførstergården og Landsforeningen Arbejde Adler. 

Læs og download undersøgelse

”Mit hjem er mit slot”

Hæftet formidler kort hovedresultaterne fra undersøgelsen ”Efter ophold på hjemløseinstitutioner – En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling” foretaget i 2018. Hæftet er udarbejdet af Landsforeningen Arbejde Adler (2018).

Læs og download hæfte.

”At komme videre”

Beretninger om borgere på aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro. Udarbejdet af cand.psych. Dorte Schiønning Andersen og bestyrelsesformand Torben Larsen (2016).

Læs og download publikation. 

”At blive brugt på en god måde”

Et kvalitativt dataindsamlingsprojekt om arbejdets værdi og betydning under ophold på et forsorgshjem. Udarbejdet af cand. psych. Dorte Schiønning Andersen for Forsorgshjemmet Dalhoffsminde og Landsforeningen Arbejde Adler (2014). 

Læs og download projekt. 

“12 Dage Uden Hjem”

En dagbog blandt gamle hjemløse. Udarbejdet af Dr. George W. Leeson med støtte fra Foden Ensomme Gamles Værn (2011).

Læs og download bogen. 

”Arbejde Adler 1911-1981. Jubilæum og historie”

I jubilæumsskriftet fra 1981 kan du få en indføring i Arbejde Adlers historie – fra stiftelsen i 1911 og 70 år frem. Udarbejdet af Arne Jacobsen og Karl-Johan Rubæk (1981).

Læs og download jubilæumsskrift.