Værdig livsafslutning for socialt udsatte

Rapport om den nødvendige indsats. Udarbejdet af landsformand Torben Larsen, sekretariatschef, cand. psych. Dorte S. Andersen og konsulent, cand. polit. Bjarne Kohl (2024). 

Gennem årene har Arbejde Adlers Aflastning erfaret, at sammenhæng, palliation og evt. tilbud om hospice er noget, som sjældent tænkes ind, når socialt udsatte mennesker nærmer sig livets afslutning.

Denne publikation er en forkortet udgave af en intern rapport om palliation til socialt udsatte. Den interne rapport var udarbejdet til landsforeningens bestyrelse af ekstern konsulent, cand. polit. Bjarne Kohl og sekretariatschef, cand. psych. Dorte S. Andersen. Publikationen belyser problemets udbredelse, blandt andet med indsamling af cases i Arbejde Adlers aflastningstilbud i København, viden og erfaringer fra andre tilbud, litteratur på området mv. Desuden indeholder publikationen en beskrivelse af, hvordan Landsforeningen Arbejde Adler påtænker at bidrage til, at socialt udsattes palliative behov identificeres og dækkes.

Hovedpunkter fra publikationen er blandt andet formidlet på vores konference ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”, som blev afholdt på Arbejdermuseet den 18. marts 2024. Du finder program og slides fra konferencen her.