Indsatsområder

Arbejde Adler er en værdibåret social forening af institutioner, som arbejder sammen om fælles udgangspunkter. Det mest fundamentale udgangspunkt er opfattelsen af det enkelte menneske som værdifuldt. Det lyder helt selvfølgeligt, men ikke desto mindre er mennesker løbende blevet stemplet som værdiløse – også i vore dage. Måske er der endda i vor tid endnu større trang til at sætte folk i bås efter dem med værdi og dem uden. Blandt andet fordi værdi forstås som nytteværdi.

Dét ser vi i Arbejde Adler anderledes på!  

PROJEKTER