At komme videre

Beretninger om borgere på aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro
Udarbejdet af cand. psych. Dorte Schiønning Andersen og bestyrelsesformand Torben Larsen (2016)
.

Statistisk analyse af 82 borgere med midlertidigt på aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro i 2016 samt 10 anonymiserede casebeskrivelser.

Denne rapport er baseret på en statistisk analyse af 82 borgere, der efter midlertidigt aflastningsophold blev udskrevet fra Aflastningsafdelingen i Arbejde Adlers Hus i perioden 1. januar 2015 til 30. april 2016.

Arbejde Adlers Aflastning er et midlertidigt aflastningstilbud for voksne med brug for hjælp, pleje og omsorg efter et længere eller kortere sygdomsforløb – typisk efter et hospitalsophold – inden de kan udskrives til eget hjem. Aflastningsafdelingen fungerer i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, som har visitationsret til stedets 16 pladser.

Publikationens statistiske analyse belyser beboergruppen i forhold til køn, alder, antallet af reelt hjemløse borgere, opholdslængde, hvilke type bolig der udskrives til efter aflastningsopholdet mv. Den korte rapport indeholder ligeledes 10 anonymiserede beskrivelser af borgere, som blev udskrevet i 2016. De forskellige cases beskriver kort, enkelt og tydeligt kompleksiteten i mange socialt udsattes helbreds- og livsforhold.