Mit hjem er mit slot

Hæfte med kort gennemgang af hovedresultaterne fra undersøgelsen ”Efter ophold på hjemløseinstitutioner – En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling”. Hæftet er udarbejdet af Landsforeningen Arbejde Adler (2018)

Hæftet formidler kort hovedresultaterne fra undersøgelsen ”Efter ophold på hjemløseinstitutioner – En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling”. Formålet med denne rapport var at undersøge, i hvilket omfang borgere modtager støtte og behandling efter ophold på en hjemløseinstitution.