Rapport: Mit hjem er mit slot

Mit hjem er mit slot indeholder hovedresultaterne fra en undersøgelse foretaget i 2018, der sætter fokus på tiden efter ophold på forsorgshjem.


Formålet med denne rapport var at undersøge, i hvilket omfang borgere modtager støtte og behandling efter ophold på en hjemløseinstitution.