NYHEDER

Igen måles stor tilfredshed med Jobcenter København!!!

I marts 2021 omtalte jeg her på hjemmesiden en undersøgelse, som Københavns Kommune havde fået gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – af borgernes tilfredshed med Jobcenter København. Til min forbløffelse blev undersøgelsen offentliggjort, som et bevis på Jobcenter Københavns gedigne og positive indsats overfor borgerne. Dengang tillod jeg mig at konkludere, at konklusionerne var misvisende, og at tilfredsheden ikke var så enestående, som undersøgelsen kunne tyde på.
27. februar 2023

Arbejde Adler i Radio4

Nasseri!? Det satte “Missionen” på Radio4 fokus på i gårsdagens udsendelse. Sekretariatschef Dorte Andersen blev interviewet, om hvordan og hvorfor nogle af samfundets mest udsatte bliver udpeget, som nassere på fællesskabet.
24. februar 2023

Klar besked fra Rådet for Socialt Udsatte

Spekulerer du på, hvordan man kan definere fattigdom? På hvilke afsavn de fattigste medborgere mon må leve med? Hvor mange der er på kontanthjælp? Antallet af hjemløse? Hvor mange penge kommunerne bruger på socialt udsatte? Om antallet af førtidspensioner og flexjob er stigende eller faldende? Eller vil du vide, hvor mange leveår det koster at leve i social udsathed?
13. februar 2023

De diakonale organisationer slider for velfærden

I kronikken d. 25. januar omtaler Conny Hjelm og Henrik Bøll Larsen de kirkelige diakonale organisationer som en ubrugt ressource i velfærdssamfundet. Men det er spørgsmålet, om ikke disse organisationer faktisk er velfærdens tålmodige slidere?
08. februar 2023

'Husvild' - Jagten på en bolig blev til en politisk tegneserie

Tegner og forfatter Lars Kramhøft har omsat sine erfaringer fra et ubarmhjertigt boligmarked til en politisk tegneserie, som sætter boligmangel og social ulighed på spidsen.
02. februar 2023

Hvad bliver alternativet til Jobcentrene?

Sekretariatschef Dorte S. Andersen stiller i debatindlæg i Politiken d. 17. januar en diskussion om, hvad nedlæggelsen af Jobcentrene vil komme til at betyde for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
17. januar 2023

Stigende social nød i Europa

På kun ét år er omfanget af mennesker, der søger støtte hos Europas kirkelige hjælpeorganisationer steget med 40 %. Stigende udgifter til mad, varme og husleje presser europæerne hårdt – også i Danmark.
20. december 2022

Elsk din næste året rundt

En ud af otte voksne danskere viser tegn på svær ensomhed. Hjemløse er en del af den triste statistik. At vise medfølelse ved at invitere en hjemløs med ved familiens julemiddag er ikke en del af løsningen.
23. november 2022

Et stigende antal danskere sættes ud af deres bolig

Den økonomiske krise rammer hårdt og helt tæt på de basale behov: tag over hovedet, varme og mad. Så selv om antallet af hjemløse falder, går vi måske nye hårde tider i møde. For stadigt flere borgere sættes ud af eget hjem eller må opgive deres bolig på grund af en kriseramt økonomi.
06. oktober 2022

Produktion og formidling af viden

Landsforeningen Arbejde Adler producerer og formidler viden om hjemløshed og andre sociale problemer. Vi udgiver derfor løbende rapporter mv., som frit kan downloades fra vores hjemmeside
13. september 2022
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder:

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]