NYHEDER

Borgerstyrede budgetter øger socialt udsattes selvbestemmelse og ansvar for eget liv

Siden 2022 har flere kommuner givet socialt udsatte mulighed for at få stillet et større kontantbeløb til rådighed, som de fx kan bruge til at etablere sig i et hjem eller styrke deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. Grundtanken bag disse såkaldte borgerstyrede budgetter er at give modtagerne mulighed for at realisere nogle af de drømme, de har - og give dem indflydelse og medansvar for deres liv.
24. april 2024

Opråb - til politikerne og Socialministeren

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.
22. april 2024

For syg til herberg

TV2 bringer i aften udsendelsen Kernen: For syg til herberg. Udsendelsen sætter fokus på det store antal svært psykisk syge, som opholder sig på hjemløseherberger og natcafeer i stedet for at få den behandling de trænger til i psykiatrien
04. april 2024

Tak for den store opbakning

Mandag den 18. marts afholdt Arbejde Adler konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Konferencen satte fokus på de udækkede behov for palliation for de socialt mest udsatte mennesker i vores samfund.
21. marts 2024

De svageste svigtes, når døden er nær

Kristeligt Dagblad bragte lørdag den 16. marts en artikel om den rapport, Arbejde Adler præsenterede på konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Rapporten belyser, hvordan de allermest udsatte i vores samfund ikke har den samme adgang til behandling og pleje som andre, når de er ramt af livstruende sygdom
20. marts 2024

Historisk bog som spejl på nutidige tendenser i socialpolitikken

I et interview på Altinget i forbindelse med udgivelsen af deres bog ”Pigerne fra Sprogø” siger historikerne Stine Grønbæk Jensen og Sarah Smed: ”I dag vækker det forargelse, at staten engang isolerede unge kvinder på Sprogø. Men ideen om, at nogle grupper er ”ubrugelige” og ”uduelige”, findes stadig i socialpolitikken”. Bogen handler om cirka 500 unge kvinder, der fra 1923-1961 blev anbragt på Sprogø, da de blev opfattet som ”moralsk defekte” og seksuelt afvigende.
05. marts 2024

Nogle gange handler det bare om at blive set

En våd dag i september sidste år bliver nabogårdens gamle JF aflæsservogn hevet frem fra det vildtvoksende buskads, som den har stået hengemt i gennem snart 20 år. Medarbejderne på Forsorgshjemmet Dalhoffsminde så vognens værdi og sammen med en flok beboere forvandlede de vognen fra skrot til guld.
21. februar 2024

Fastelavn er mit navn ...

Februar er for de fleste en grå og trist måned at komme igennem – særligt hvis man, som mange af vores beboere, har udfordringer af forskellige karakter at kæmpe med. Derfor skaber det stor glæde både for beboerne og de ansatte, når hverdagen brydes med en god lille fest. Og hvem har sagt, at voksne ikke kan fejre fastelavn?
13. februar 2024

Danskere dropper livsvigtig medicin

Vi har mennesker i Danmark, som må tilsidesætte deres helbred, fordi de er fattige
06. februar 2024

Konference om en værdig livsafslutning for socialt udsatte

Mandag d. 18. marts afholder Arbejde Adler konferencen ’Den nødvendige indsats - Værdig livsafslutning for socialt udsatte’ på Arbejdermuseet i København. Find program og link til tilmelding her
23. januar 2024

Opråb – til politikerne og Socialministeren

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.

Læs mere »
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder:

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]