NYHEDER

Nogle gange handler det bare om at blive set

En våd dag i september sidste år bliver nabogårdens gamle JF aflæsservogn hevet frem fra det vildtvoksende buskads, som den har stået hengemt i gennem snart 20 år. Medarbejderne på Forsorgshjemmet Dalhoffsminde så vognens værdi og sammen med en flok beboere forvandlede de vognen fra skrot til guld.
21. februar 2024

Fastelavn er mit navn ...

Februar er for de fleste en grå og trist måned at komme igennem – særligt hvis man, som mange af vores beboere, har udfordringer af forskellige karakter at kæmpe med. Derfor skaber det stor glæde både for beboerne og de ansatte, når hverdagen brydes med en god lille fest. Og hvem har sagt, at voksne ikke kan fejre fastelavn?
13. februar 2024

Danskere dropper livsvigtig medicin

Vi har mennesker i Danmark, som må tilsidesætte deres helbred, fordi de er fattige
06. februar 2024

Konference om en værdig livsafslutning for socialt udsatte

Mandag d. 18. marts afholder Arbejde Adler konferencen ’Den nødvendige indsats - Værdig afslutning for socialt udsatte’ på Arbejdermuseet i København. Find program og link til tilmelding her
23. januar 2024

Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark

Over 3 millioner danskere fulgte med i tronskiftet på live-tv, da Frederik i søndags blev udnævnt til vores kommende konge. Det blev selvfølgelig også fejret af beboere og medarbejdere på vores institutioner rundt om i det danske land.
19. januar 2024

Ret og pligt til tillid - fremtidens beskæftigelsesindsatser

En høring i Folketingets Beskæftigelsesudvalg peger endnu engang på den manglende tillid mellem systemet og de ledige. Det er specielt udtalt for de mennesker, der er langvarigt uden arbejde, lever af fattigdomsydelser og som slet ikke oplever at grundlovens ord om, at det bør tilstræbes, at alle har mulighed for at arbejde, gælder.
12. januar 2024

Bliver 2024 et velfærdens år?

Politiske kommentatorer ser det nye år som året, hvor regeringens overordnede strategi udmønter sig i konkrete velfærdsinitiativer, men hvordan det indvirker på de uligheder, der er i samfundet, er uklart.
09. januar 2024

Julehygge med fuld skrue

Her i december måned julehygges der rundt om i mange danske hjem. Det gør der også på Arbejde Adlers forsorgshjem, hvor julen er en særlig tid på godt og ondt for de mange beboere.
13. december 2023

Vi sætter fokus på de udsatte ældre i Ældre Sagens medlemsblad

Til kamp for de svageste. Det er overskriften på et interview om udsatte ældre med sekretariatschef Dorte S. Andersen i Ældre Sagens seneste medlemsblad.
22. november 2023

Klimaet og mennesket venter på håb og handling

Arbejde Adler har bidraget til antologien ’Klima, tro, håb og handling. Natursyn og kristendom’.
14. november 2023
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder:

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]