NYHEDER

Login kan skabe ulighed

Sådan lød et af budskaberne i en forsidehistorie i Kristeligt Dagblad fredag den 7. juni. Artiklen beskriver, hvordan et stigende antal digitale platforme kræver et personligt login for at få adgang til deres tjenester. Det begrænser dem, som ikke kan - eller vil - logge ind med en personlig profil
11. juni 2024

Arbejdet giver mig energi

Midt i forsorgshjemmet Godrums ny-istandsatte have stod en faldefærdig pavillon. Engang blev den brugt som rygerum. Senere blev den brugt som voiler. Da fuglene efterfølgende forvandt igen, fik pavillonen lov til at passe sig selv i mange år - indtil Thomas flyttede ind.
06. juni 2024

Brug for modeller for det værdige liv – sidst i livet

Torsdag den 23. maj bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg om, at to medlemmer af ”Udvalget for en værdi død” har valgt at træde ud. De har truffet dette valg, fordi de har erfaret, at "det fra starten har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord".
28. maj 2024

Socialt udsatte svigtes, når døden nærmer sig

Det er yderst sjældent, at socialt udsatte når frem til enten hospice eller andre palliative tilbud, når døden nærmer sig. Det betyder, at udsatte mennesker får en meget sværere og ofte også mere smertefuld død. Problemstillingen er beskrevet i en artikel i Altinget forfattet af Arbejde Adlers sekretariatschef Dorte S. Andersen og tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup
23. maj 2024

Borgerstyrede budgetter øger socialt udsattes selvbestemmelse og ansvar for eget liv

Siden 2022 har flere kommuner givet socialt udsatte mulighed for at få stillet et større kontantbeløb til rådighed, som de fx kan bruge til at etablere sig i et hjem eller styrke deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. Grundtanken bag disse såkaldte borgerstyrede budgetter er at give modtagerne mulighed for at realisere nogle af de drømme, de har - og give dem indflydelse og medansvar for deres liv.
24. april 2024

Opråb - til politikerne og Socialministeren

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.
22. april 2024

For syg til herberg

TV2 bringer i aften udsendelsen Kernen: For syg til herberg. Udsendelsen sætter fokus på det store antal svært psykisk syge, som opholder sig på hjemløseherberger og natcafeer i stedet for at få den behandling de trænger til i psykiatrien
04. april 2024

Tak for den store opbakning

Mandag den 18. marts afholdt Arbejde Adler konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Konferencen satte fokus på de udækkede behov for palliation for de socialt mest udsatte mennesker i vores samfund.
21. marts 2024

De svageste svigtes, når døden er nær

Kristeligt Dagblad bragte lørdag den 16. marts en artikel om den rapport, Arbejde Adler præsenterede på konferencen ”Den nødvendige indsats – Værdig livsafslutning for socialt udsatte”. Rapporten belyser, hvordan de allermest udsatte i vores samfund ikke har den samme adgang til behandling og pleje som andre, når de er ramt af livstruende sygdom
20. marts 2024

Historisk bog som spejl på nutidige tendenser i socialpolitikken

I et interview på Altinget i forbindelse med udgivelsen af deres bog ”Pigerne fra Sprogø” siger historikerne Stine Grønbæk Jensen og Sarah Smed: ”I dag vækker det forargelse, at staten engang isolerede unge kvinder på Sprogø. Men ideen om, at nogle grupper er ”ubrugelige” og ”uduelige”, findes stadig i socialpolitikken”. Bogen handler om cirka 500 unge kvinder, der fra 1923-1961 blev anbragt på Sprogø, da de blev opfattet som ”moralsk defekte” og seksuelt afvigende.
05. marts 2024

Opråb – til politikerne og Socialministeren

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.

Læs mere »
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder:

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]