NYHEDER

Alle har ret til et hjem

En af Arbejde Adlers vigtigste mærkesager er, at alle mennesker har ret til et hjem. Et hjem hvor man kan leve og føle sig tryg. ”Hjemmet” er omdrejningspunktet for aktiviteterne på vores stand på kirkefestivalen Himmelske Dage den 26. – 29. maj i Roskilde. Vi har produceret smukke unikke insekthoteller, som levende symboler på alles behov for et godt levested.
16. maj 2022

Uligheden er vokset – de fattigste hårdest ramt

Selvom socialdemokratiets formand (og nuværende statsminister Mette Frederiksen) før valget i 2019 erklærede, at ”Danmark er for lille til store forskelle”, at ”få i toppen stikker af fra resten” og ”uligheden stiger”, så er de sidste tre år netop kendetegnet ved en voksende økonomisk ulighed.
10. maj 2022

Hvorfor har de unge så ondt i psyken?

Det er vigtigt, hvordan man komme i gang med sit voksenliv, hvis man på længere sigt skal leve et godt liv og undgå sociale problemer, herunder misbrug, ensomhed, hjemløshed mv. Derfor er de unges stigende mentale sundhedsproblemer en indikator, som hele samfundet bør have fokus på, hvis vi skal undgå at skabe flere socialt udsatte i fremtiden.
06. maj 2022

Professor Steen Hildebrandt: Vi skal ændre det indre i mennesker

Under denne overskrift har professor Steen Hildebrandt en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han med udgangspunkt i den canadiske ledelsesprofessor Henry Mintzbergs bemærkninger om, ”at vi lever i et højhastigheds ubalanceret samfund, som hele tiden svinger sig selv ud af kontrol” konkluderer, at vi er ude af kontrol. Verden er ude af balance.
27. april 2022

Betina Rehder – ny forstander i Arbejde Adlers Aflastning

Den 1. april tiltrådte social- og sundhedsassistent Betina Rehder, som forstander i Arbejde Adlers aflastningstilbud på Nørrebro i København.
04. april 2022

Dyrt at være fattig. Og det bliver værre endnu.

Stigende priser på energi og fødevarer rammer borgere på overførselsindkomst hårdest, og vi har kun set begyndelsen.
04. april 2022

Nyt logo. Alt ved det gamle

Vi er glade for at kunne præsentere Arbejde Adlers nye logo.
17. marts 2022

Omsorg er en del af behandlingen

Med syv centrale budskaber har Etisk Råd gjort op med forestillingen om, at omsorgen er noget ekstra i behandlingen indenfor sundhedsvæsenet
01. marts 2022

Faldende mental sundhed

En længe ventet psykiatriplan skal rette op på en negativ udvikling, der får stadig større acceleration
21. februar 2022

I denne uge tælles landets hjemløse

Kirsten på 68 år tælles med for første gang.
14. februar 2022

Alle har ret til et hjem

På Himmelske Dage sætter vi fokus på alles ret til et hjem. Vi markerer budskabet ved at sælge små ”hjem” fra vores telt på Mulighedernes Marked. De små ”hjem” er smukke insekthoteller skabt i et tæt samarbejde med to af vores forsorgshjem og arkitekt Rosa Nøss Bendixen. Insekthotellerne er bygget af beboere på forsorgshjemmet Dalhoffsminde i Sønderjylland, og bearbejdning og montage af fyld er udført

Læs mere »
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder (KLIK OG LÆS MERE):

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]

Nicolai Christian Dalhoff, stifter af Arbejde Adler, 4 januar 1911

INSTITUTIONERNE

Hoptrup Hytteby
Et skævt boligtilbud med social støtte
Lysbro
Botrænings- og udslusningsafdeling
Landlyst
Et plejehjem for udsatte borgere
Købmanden i Hjøllund
Socialt arbejde hos købmanden
Arbejde Adlers hus
Et aflastningshus for udsatte voksne
Godrum
Forsorgshjem og udslusningsafdeling
Dalhoffsminde
Et støttende opholdssted for hjemløse
Roskildehjemmet
Omsorg og medansvarlighed
Refugiet GLIM
En aktiv ramme for unge voksne