NYHEDER

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.
24. september 2021

Udlicitering medfører lavere løn og flere overførselsydelser for medarbejderne

Medarbejdere, der skifter fra offentlig til privat ansættelse i forbindelse med udlicitering, oplever faldende indkomst og et stigende forbrug af offentlige overførselsydelser. Det fremgår af et forskningsprojekt som VIVE og Roskilde Universitet (Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS)) står bag. Det belyser konsekvenserne af udlicitering især for medarbejderne.
23. september 2021

Hjælpen til ældre hjemløse halter

Ældre hjemløse har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed viser ny rapport fra VIVE, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Antallet af hjemløse over 50 år er vokset markant de seneste 10 år og der efterlyses flere boliger og bedre hjemmepleje.
13. september 2021

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Hjemløshed er andet og mere end at mangle en bolig. Hjemløshed må forstås som en afledt effekt af en lang række forskellige problematikker ifm. udsathed - og en strategi for at 'løse' hjemløshedsproblemet må indtænke dette i støtte, efterforsorg og fremme af en hverdagsvirkelighed med selvstændighed, værdighed og beskæftigelse.
09. september 2021

Drømme og Håb

Vi har bidraget med et kapitel til bogen "Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv", som Overførstergården netop har udgivet i anledning af deres 25 års jubilæum. Bestyrelsesformand Torben Larsen tekst hedder "Drømme og Håb" og kan læses her i sin helhed.
24. august 2021

Mennesket bag diagnosen?

Alle, som befinder sig i en skrøbelig eller udsat livssituation, véd, at mødet med for standardiserede, skematiske, éndimensionelle og kortsigtede "forståelser" af, hvad der er galt og hvad der bør gøres, opleves som mangelfuld, forkert og demotiverende.
23. august 2021

Samskabelse kan presse værdierne

Samskabelse kan være vanskeligt for folkekirkeligt funderede organisationer, for særligt når det drejer sig om sårbare og udsatte mennesker har både kirken og organisationerne som hovedopgave at tale for mennesker, der ikke kan tale for sig selv. Eller at sætte mennesket først.
20. august 2021

Er der en vej ud af hjemløshed?

Inden længe kommer regeringen - med social- og ældreminister Astrid Krag og bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i spidsen - med et længe ventet udspil til, hvordan de deprimerende statistikker om hjemløse kan brydes. Debatten om, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes, er i fuld gang. Her er vores kommentar til en kronik fra Mia Nyegaard, socialborgmester i København, som Politiken bragte mandag den 16. august.
18. august 2021

Invitation: Konference om hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi I Fællessalen på Christiansborg konferencen HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV sammen med SAND - De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården. Deltagelse er gratis.
10. august 2021

Tillykke HUS FORBI

I denne uge markeres det, at hjemløseavisen HUS FORBI blev udgivet første gang for 25 år siden. Avisen er mere nødvendig end nogensinde, fordi hjemløsheden er stigende og løsninger på området åbenbart ikke ligger lige for.
05. august 2021
Retten til Liv

Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Den 8. september afholdt vi sammen med SAND – de hjemløses organisation og herberget Overførstergården konferencen “Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv” i Fællessalen på Christiansborg. Op imod 100 mennesker brugte dagen på at drøfte en bred vifte af sammenhængende problematikker og udfordringer – boliger, som er til at betale, sundhed, støtte og hjælp til en række af hverdagens udfordringer og problematikker, arbejde og

Læs mere »
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder (KLIK OG LÆS MERE):

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]

Nicolai Christian Dalhoff, stifter af Arbejde Adler, 4 januar 1911

INSTITUTIONERNE

Købmanden i Hjøllund
Socialt arbejde hos købmanden
Hoptrup Hytteby
Et skævt boligtilbud med social støtte
Lysbro
Botrænings- og udslusningsafdeling
Landlyst
Et plejehjem for udsatte borgere
Arbejde Adlers hus
Et aflastningshus for udsatte voksne
Godrum
Forsorgshjem og udslusningsafdeling
Dalhoffsminde
Et støttende opholdssted for hjemløse
Roskildehjemmet
Omsorg og medansvarlighed
Refugiet GLIM
En aktiv ramme for unge voksne