NYHEDER

Annonce #3: Vend indsatsen for socialt udsatte på hovedet!

I årevis har klager over langsom sagsbehandling, følelsen af ydmygende behandling og afgørelser man har svært ved at forstå, påvirket socialt udsatte menneskers tillid til systemet.
25. juni 2021

Mangler helheden kan det nemt gå galt

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal
20. juni 2021

Annonce #2: Om hjemløshed og omsorg

Fredag den 18. juni 2021 havde vi denne annonce i Kristeligt Dagblad. Her beskriver vi, hvordan man efter vor mening hjælper flest hjemløse bedst til at få en egen bolig - og til at trives dér: Med omsorg!
20. juni 2021

Annonce #1: Købmanden som socialøkonomisk arbejde

Den 11. juni 2021 havde vi en annonce i Kristeligt Dagblad. Om hvordan købet af Købmanden i Hjøllund, tæt på Godrum, hænger sammen med vores sociale arbejde.
11. juni 2021

Ydelseskommissionens arbejde er regeljusteringer uden nybrud

Det er helt andre ting, der skal til. Og en helt anden forståelse hos det offentlige og i erhvervslivet af arbejdets betydning for den enkelte og betydningen for et harmonisk og solidarisk samfund.
07. juni 2021

Købmanden i Hjøllund og Arbejde Adlers sociale arbejde...

Første juni overtog Landsforeningen Arbejde Adler Købmandsgården i Hjøllund. En familiedrevet virksomhed gennem mere end 75 år og et vigtigt samlingspunkt for den lokale befolkning i et naturskønt område tæt på Hærvejen.
04. juni 2021

Drop pårørendekortet - det er alt for unuanceret

Behovet for at genstarte debatten om ældres velfærd er absolut nødvendig, men at spille pårørendekortet er for unuanceret.
02. juni 2021

Virkelige forandringer kommer altid nedefra

Beslutninger træffes bedst af dem, der kender til de problemer, der skal løses, og ikke skal pakkes ind i fine modeller og lange beslutningsprocesser.
28. april 2021

Fremtidens velfærd: Holder fluffy idealer til hverdagens realiteter?

Tilbage i 2011-14 havde smilets by kortvarigt et meget omtalt slogan: ‘Aarhus – Danish for progress’. Det blev trods et omfattende udviklingsarbejde skrottet og glemt, for som borgmesteren lakonisk udtalte: “Der er ingen, der bruger det”.
20. april 2021

Styrket socialtilsyn: Øget kvalitet i offentlige og private institutioner

Regeringen og en række forligspartier har indgået en aftale om styrkelse af socialtilsynet, der fører tilsyn med offentlige og private tilbud indenfor socialområdet. Formålet er at føre til et mere ensartet og effektivt tilsyn samtidig med at kvalitetsniveauet af tilbuddene øges og der bliver større gennemsigtighed i sociale tilbuds økonomi.
16. april 2021

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder (KLIK OG LÆS MERE):

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]

Nicolai Christian Dalhoff, stifter af Arbejde Adler, 4 januar 1911
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med
– læs vores folder hér: 

INSTITUTIONERNE

Købmanden i Hjøllund
Socialt arbejde hos købmanden
Hoptrup Hytteby
Et skævt boligtilbud med social støtte
Lysbro
Botrænings- og udslusningsafdeling
Landlyst
Et plejehjem for udsatte borgere
Arbejde Adlers hus
Et aflastningshus for udsatte voksne
Godrum
Forsorgshjem og udslusningsafdeling
Dalhoffsminde
Et støttende opholdssted for hjemløse
Roskildehjemmet
Omsorg og medansvarlighed
Refugiet GLIM
En aktiv ramme for unge voksne
Scroll Up