NYHEDER

Godt nytår?

Ved årsskiftet ønsker vi hinanden ”Godt nytår”, og Landsforeningen Arbejde Adler deltager naturligvis også i lykønskningerne for det nye år.
03. januar 2022

Temadage om misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed

Hvert år mødes medarbejderne fra de forskellige institutioner tilknyttet Landsforeningen Arbejde Adler til to dage med faglig inspiration og læring. I år havde vi inviteret fire inspirerende oplægsholdere til at fortælle om temaerne misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed
17. december 2021

Regeringens udspil om hjemløshed kan minimere antallet af hjemløse

Udspillet er ambitiøst: Alle skal have et hjem
26. oktober 2021

Det skal handle om mennesker

Arbejde Adler går nye veje for at hjælpe socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet
26. oktober 2021

Hjemløshed kan afskaffes – hvis politikerne vil

Hjemløshed afskaffes ikke alene gennem boliger, vi skal først og fremmest hjælpe mennesker med de problemer, der gjorde, at de endte i hjemløshed.
18. oktober 2021

At blive brugt på en god måde...

Om arbejdets betydning i en kaotisk livsfase. Foredrag på Diakonissestiftelsen ved Dorte Schiønning Andersen
13. oktober 2021

Boligpolitisk udspil: Byer med plads til alle

I dag, tirsdag den 12. oktober, kom regeringens længe ventede boligpolitiske udspil. Du finder relevante links nederst - her skal vi kort opridse udspillets betydning for socialt udsatte borgere og borgere i hjemløshed.
12. oktober 2021

Lægges der an til nye nedskæringer?

Det er ikke et øget antal af ældre, som rammer ældreplejen og de andre velfærdsområder. Det er prioriteringen af de offentlige ydelser.
11. oktober 2021

Regeringen på vej med nyt hjemløseudspil

Flere billige boliger og en bedre bostøtte - primært finansieret af en nedtrapning af refusionen til herberger og forsorgshjem. Det er hjørnestenene i regeringens kommende hjemløseudspil, erfarer Hus Forbi.
05. oktober 2021

En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.
24. september 2021

Godt nytår?

Når vi alligevel sætter et spørgsmålstegn efter ønsket, er det fordi vi er bekymrede for, om det nye år virkelig bliver godt. I den forbindelse tænker vi ikke på epidemier, naturkatastrofer eller andet i den store globale skala. Vi tænker på vilkår og muligheder for de mennesker, vi beskæftiger os med, og som vi vil gøre noget godt for, nemlig socialt udsatte mennesker i bred

Læs mere »
NYHEDSBREV

Se, hvad vi arbejder med – læs vores folder hér: 

Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed

Arbejde Adler er en folkekirkeligt forankret social landsforening, som via en række tilknyttede medlemsinstitutioner arbejder på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i vanskelige livssituationer som f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom eller social ustabilitet.

Vi er stiftet i 1911 under overskriftens tre bærende værdier. For at afhjælpe den nød og elendighed, der herskede. Og som det ligger i vort navn, at “…fremme Hjælp…ikke ved Almisse, men ved Arbejde”.

Nye muligheder i vanskelige livssituationer
Tiden og virkemidlerne er helt andre i dag, men vort arbejde er desværre stadig aktuelt og nødvendigt. Fordi der er mere fattigdom. En stigende ulighed. Et tiltagende bureaukrati for samfundets svageste. Og generelt utilstrækkelige sociale foranstaltninger.

Vi fokuserer vort arbejde på tre grundlæggende menneskelige rettigheder (KLIK OG LÆS MERE):

Dens [Landsforeningen Arbejde Adler] Formaal er Fremme af Hjælp til Arbejdsløse, ikke ved en i Længden demoraliserende Almisse men ved Arbejde […]

Nicolai Christian Dalhoff, stifter af Arbejde Adler, 4 januar 1911

INSTITUTIONERNE

Hoptrup Hytteby
Et skævt boligtilbud med social støtte
Lysbro
Botrænings- og udslusningsafdeling
Landlyst
Et plejehjem for udsatte borgere
Købmanden i Hjøllund
Socialt arbejde hos købmanden
Arbejde Adlers hus
Et aflastningshus for udsatte voksne
Godrum
Forsorgshjem og udslusningsafdeling
Dalhoffsminde
Et støttende opholdssted for hjemløse
Roskildehjemmet
Omsorg og medansvarlighed
Refugiet GLIM
En aktiv ramme for unge voksne