Efterforsorg i en Housing First-strategi

Udarbejdet af Analyse & Tal (2021) for Overførstergården, Landsforeningen Arbejde Adler og SAND

Mangler helheden, kan det nemt gå galt. Dette litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve fornyede problemer.

Rapporten belyser, hvilken rolle og betydning herbergerne spiller – og kan spille – i hjemløse borgeres overgang til egen bolig. Rapporten belyser også, hvordan efterforsorg potentielt kan kvalificeres og målrettes gennem brug af de etablerede bostøttemetoder i Housing First-tilgangen. Rapporten giver således et indblik i, hvorvidt og hvordan herberger i højere grad kan bringes i spil i en Housing First-strategi end det er tilfældet i dag. Rapporten er et litteraturstudie, som gennemgår et udvalg af den mest relevante danske litteratur på hjemløse- og herbergsområdet. Der er også inddraget enkelte illustrative fortællinger fra hjemløse borgere og nogle erfaringer fra udvalgte herberger fra rapporten ’Gode erfaringer med efterforsorg’ (Analyse & Tal 2020).