Institutionerne

Her finder du et samlet oversigt over de forskellige selvejende institutioner, som er medlemmer af Landsforeningen Arbejde Adler.

Det omfatter forsorgshjem/herberger, forskellige former for botilbud og botræningsmuligheder, aflastningspladser mv.   

Forsorgshjem/herberg

Godrum
Forsorgshjem og udslusningsafdeling
Godrums formål er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et...
Dalhoffsminde
Et støttende opholdssted for hjemløse
Dalhoffsminde er en selvejende institution, som tilbyder midlertidigt ophold for hjemløse og personer med sociale...
Roskildehjemmet
Omsorg og medansvarlighed
Alle mennesker har krav på at blive mødt med varme, forståelse, respekt og ligeværdighed.

Botilbud/botræning

Hoptrup Hytteby
Et skævt boligtilbud med social støtte
Otte permanente boliger med social vicevært-støtte og mulighed for beskæftigelse
Lysbro
Botrænings- og udslusningsafdeling
Målgruppen for Lysbro er personer over 18 år, som for en periode har behov for...
Landlyst
Et plejehjem for udsatte borgere
Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med behov for støtte i hverdagen...
Refugiet GLIM
En aktiv ramme for unge voksne

Aflastningshus

Arbejde Adlers hus
Et aflastningshus for udsatte voksne
Arbejde Adlers Aflastning er en selvejende institution beliggende på Nørrebro i København i et multihus...