Socialt udsatte mellem tryghed og utryghed

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

3. december 2020

På Arbejde Adlers Aflastning i København opholder mennesker sig midlertidigt af sundhedsmæssige og/eller sociale grunde, fordi de ikke umiddelbart kan være andre steder. De fleste af borgerne kommer efter hospitalsindlæggelse. De skal komme sig fysisk, måske gennemføre et særligt træningsprogram, og for de fleste af dem skal der endvidere ske en social sagsbehandling, der kan føre til skift af bolig, eventuelt visitation til plejebolig, botilbud eller lignende.

For dem alle sammen gælder det, at opholdet er midlertidigt. Og netop midlertidigheden er hovedtemaet i den etnografiske undersøgelse, som ph.d. Jon Dag Rasmussen har gennemført over en 8 måneders periode i huset. Den etnografiske undersøgelsesmetode er valgt for at få en så grundig beskrivelse som muligt af, hvad der sker, når midlertidigheden er et fremherskende vilkår. Det viser sig da også, at ventetid og usikkerhed om, hvad den nærmeste fremtid bringer, er medvirkende til at svække effekten af opholdet.

Undersøgelsen peger på, at borgerne efter en kort periode, hvor situationen kan virke uoverskuelig og måske kaotisk, falder til ro og oplever trygheden ved at være i rammer, hvor omsorgen prioriteres helt på højde med plejen. I rapporten beskrives, hvordan denne situation opnås gennem samspillet mellem borgerne og personalet. Imidlertid er der en række faktorer, der udfordrer trygheden, og de kan overordnet set beskrives i begrebet usammenhængende sagsbehandling. Uanset hvilke svartider, sagsbehandlingsparadigmer eller andre ting, der forklarer sagsbehandlingsforløbene, opleves de af mange af borgerne som usammenhængende og tilfældige, hvorfor de er med til at øge usikkerheden for, hvad der skal ske.
 
Rapporten kan hentes her (link).

Rapporten kan også rekvireres i en trykt udgave ved at sende mail til tl@arbejdeadler.dk
 
Sidst i rapporten er en række stemningsbilleder fra Arbejde Adlers Aflastning. De er taget af kunstneren Maj-Britt Boa