Nye tider fordrer nye løsninger: Arbejde Adlers sigtepunkter

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

15. december 2020

At følge udviklingen på bunden af samfundet er en væsentlig opgave for Landsforeningen Arbejde Adler, og det sker ved både at samle erfaringer fra institutioner og ved at se på de politiske tendenser og de trends, der ligger forud for egentlige ændringer af vilkår og løsninger for hjemløse og andre socialt udsatte mennesker.

I Arbejde Adler har vi lige nu tre sigtepunkter for det fremadrettede arbejde:

1. Hvordan mennesker kommer videre efter ophold på vore institutioner.
2. Hvordan vi kan udvikle holdninger og vilkår for mennesker, der har været uden arbejde i lang tid.
3. Hvordan vi kan medvirke til at give socialt udsatte mennesker gode vilkår i den sidste del af livet.

1. AT KOMME VIDERE
At bo på herberg eller anden institution skal være midlertidigt. Og tiden skal udnyttes godt med henblik på at komme videre. Det kræver først og fremmest ordentlige udredninger: Vi skal kende borgerens historie, vi skal se og forstå de nederlag og afvisninger, der måske har gjort borgeren modløs og pessimistisk og vi skal medvirke til at etablere og styrke samarbejdet med offentlige myndigheder. Samtidig skal vi sørge for at hjælpe efter flytningen fra vores institutioner med en relevant og effektiv efterforsorg, hvor usikkerhed og ensomhed kan imødegås. Og vi vil gerne være med til at bygge boliger i de byer, hvor vi arbejder, så kontakten kan bevares blandt andet gennem meningsfuldt arbejde.

2. SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Arbejde har naturligt nok altid været vigtigt for Arbejde Adler. Fra første færd gjaldt det om at hjælpe med vilkår, så man kunne finde arbejde. Sådan er det stadigvæk, og vi vil transformere vores traditionelle arbejdsindsatser på vores institutioner til også at omfatte virksomheder under en socialøkonomisk model og beliggende både på og adskilt fra institutionerne. Vi påstår, at langt de fleste gerne vil arbejde. Blot arbejdet har et omfang, man kan klare, samtidig med at det er meningsfuldt. I en tid, hvor man taler om, at behovet for udenlands arbejdskraft – faglært såvel som ufaglært – er stærkt stigende, har vi den opfattelse, at det er ufatteligt, at man ikke ser de mange, der af den ene eller anden grund er havnet udenfor arbejdsmarkedet, men som gerne vil i gang.

3. GODE VILKÅR I SIDSTE FASE AF LIVET
Selvom uligheden i sundhed stadig vokser, så bliver socialt udsatte også ældre. Derfor er der mere end nogensinde brug for at sørge for, at der i de sidste faser i livet kan gives den pleje og omsorg, der er brug for. Det må ske ved at tilbyde forskellige former for indsatser, der tager hensyn til, hvordan livet er levet, og ikke ved ukritisk at placere mennesker på institutioner eller lignende, der helt afstikker fra hidtidig adfærd. Derfor vil vi arbejde på etablering af plejeboliger, kollektiver, palliative opholdssteder og måske et egentligt hospice.

Læs mere om de forskellige institutioner og projekter her:  

Godrumgruppen:
Forsorgshjemmet Godrum ved Silkeborg
Botilbuddet Landlyst ved Godrum
Botræningstilbuddet Lysbro i Silkeborg
www.godrumgruppen.dk
 
Forsorgshjemmet Dalhoffsminde
Dalhoffsminde i Hoptrup ved Haderslev
Hoptrup Hytteby
www.dalhoffsminde.dk
 
Forsorgshjemmet Roskildehjemmet
www.roskildehjemmet.dk
 
Arbejde Adlers Hus
Arbejde Adlers Aflastning i København
www.arbejdeadlershus.dk
 
Glim Refugium
www.glim-refugium.dk

LANDSFORENINGEN ARBEJDE ADLER: 
www.arbejdeadler.dk