Det sociale frikort: Muligheder på arbejdsmarkedet for socialt udsatte

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

11. februar 2021

Om de menneskelige betydninger af det ‘normale’ arbejde, som det sociale frikort muliggør – og om, at den aktuelle situation nu i 2021 egentlig ikke er så forskellig fra dén situation – og den indignation – som Arbejde Adler blev stiftet på for 110 år siden

De seneste to uger har radioprogrammet Public Service på P1 haft omtaler af det sociale frikort – og beskrevet de problematikker, som der er omkring udbredelse og anvendelse.
 
I de forløbne to års forsøgsperiode har ca. 2.800 borgere fået udstedt et socialt frikort, så man med dét i hånden årligt kan tjene op til kr. 20.000,- skattefrit uden at der trækkes i kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge mv. Men ud af de 2.800 tildelte socialt frikort er det kun ca. 1/3, under 1.000, som reelt er taget i brug. Nu er forsøgsperioden (2019-2020) forlænget med yderligere to år (2021-2022) og målet er, at 4.800 borgere i 2022 har fået udstedt et socialt frikort. De fleste er enige om, at det sociale frikort er en god idé – men at skuffende få bruger det.
 
I udsendelsen opridser journalist og iværksætter Thomas Hye-Knudsen, som har erfaringer fra arbejde med Ombold og Hus Forbi, de centrale problematikker:

  • Koblingen imellem arbejdsgiver og arbejdstager: Det kræver meget for et udsat menneske ‘bare’ at banke på døren for at høre, om der er noget, man kan bruges til, om der er nogen opgaver, man kan udføre.
  • Dagsformen: Mange har ikke det mentale psykiske overskud (til at risikere (endnu en) afvisning) og selvom man den ene dag har lyst og mod til at arbejde nogle timer kan det være anderledes i morgen. Hvordan give den udsatte ‘serveretten tilbage’?
  • Bureaukrati: Der er mange udfordringer med at oprette borgeren i lønsystemer, sikre den rette udbetaling og gerne ‘her og nu’, få en lønseddel mv.


Ideen, som Thomas Hye-Knudsen beskriver, er en app/hjemmeside, hvor virksomheder, organisationer mv. kan lægge større eller mindre arbejdsopgaver op, med længere eller kortere varsel. Og hvor mennesker med et socialt frikort kan søge, om der er arbejdsopgaver lokalt, hvor man er, i gå-afstand, og her og nu. En “dating-app” på det sociale arbejdsmarked; en kobling.

                                                                                      -//-

Da Arbejde Adler blev stiftet – i 1911 – var det med selvsamme formål. Tiden og virkemidlerne var helt andre, men reelt var det præcis samme opgave, nemlig at: “…fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde” som initiativtager N.C Dalhoff, præst ved Diakonissestiftelsen, formulerede det. Hjælpen rettede sig imod vagabonderende, enlige mænd, som i landbrugets opbrud søgte mod større og mindre byer.

 

Datidens app var et lille dørskilt i metal (se foto)! Arbejde Adler blev i løbet af få år en markant landsforening med over 10.000 medlemmer! Og med dette lille dørskilt tilkendegav medlemmer af Arbejde Adler (private såvel som virksomheder) at her kunne en trængende få et måltid mad, sommetider også en overnatning, mod at udføre lidt praktisk arbejde. I stedet for at betle eller ydmyge sig med huen i hånden kunne man med rank ryg henvende sig dér, hvor ens vej nu førte en hen, og med henvisning til de små skilte søge et lille stykke arbejde og for dét få mad, drikke og måske også seng at sove i og vand til at vaske sig med.
 
I mange mange byer indrettede Arbejde Adler små arbejdsherberger, hvor man kunne få nattely og kost imod at man udførte et stykke praktisk arbejde. Læs eventuelt klummen her fra januar om livs- og arbejdsmuligheder i hele landet: https://www.arbejdeadler.dk/Gode-og-reelle-livs–og-arbejdsmuligheder-i-hele-landet
 
Metalskiltet, som i øvrigt er tegnet af Joakim Skovgaard, en af datidens største kunstnere (se link herunder), var en kobling imellem ‘trængende’/udsatte borgere uden arbejde og arbejdsgivere/virksomheder og private, som med hjertet på rette sted ville hjælpe: Ikke igennem almisse, men igennem arbejde. Præcist som det sociale frikort – og en app eller andet – søger at gøre i dag.
                                                                                      -//-

Netmediet A4 Arbejdsliv (som udgives af A-Pressen) har i disse dage også to artikler om det sociale frikort. Her bliver betydningen for brugerne beskrevet meget fint. Om hvordan det sociale frikort kan være en værdig redningskrans på vejen tilbage fra misbrug, afmagt og fortvivlelse. Om at frikortet er en god investering i mennesker, som får en chance for at komme tilbage til noget, der ligner et normalt liv igen. Om hvordan dét, at kunne købe lidt til et barnebarn, for penge som man selv har tjent, er ubeskriveligt. Og om, hvordan man rent faktisk får penge for at yde et stykke arbejde, for at bidrage og for at deltage i et normalt fællesskab, hvor arbejdsgiveren anerkender en og påskynder ens indsats.

Kort sagt – hvordan dét at man tjener sine egne penge kan give en stoltheden tilbage – og hvordan lige netop den stolthed kan være det helt afgørende fundament og drivmiddel på vejen ud af mismod og udsathed – på vejen tilbage til en ny normalitet.
                                                                                      -//-

Her har vi samlet links til materialerne, som er omtalt i indlægget:

Lyt til udsendelsen på Public Service på P1 her (ca. 25 min. inde):
https://www.dr.dk/radio/p1/public-service/public-service-2021-02-03
 
Læs mere om Arbejde Adlers historie her:
https://www.arbejdeadler.dk/Arbejde-Adlers-historie
https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejde_Adler
 
Du kan læse artikler på A4 Arbejdsliv her:
 
https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/skattefrihed-har-givet-andrew-en-chance-jeg-kan-ikke-lide-at-tage-penge-fra-statskassen
 
https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/udsatte-borgere-kan-fortsat-tjene-penge-skattefrit-vi-skal-have-flere-arbejdsgivere-paa-banen
 
Artiklerne er låst. Har du ikke abonnement, så skriv til mig, så kan jeg dele dem med dig.
 
Læs mere om det sociale frikort her:
Socialstyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort
Evalueringen fra Ankestyrelsen: https://ast.dk/publikationer/evaluering-af-det-sociale-frikort
Om det sociale frikort på borger.dk: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/socialt-frikort
 
Læs om Joakim Skovgaard her: https://da.wikipedia.org/wiki/Joakim_Skovgaard