Borgere på bosteder svigtes med hensyn til misbrugsbehandling

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

4. august 2021

Man bør se samlet på problemstillingen "psykiatri – misbrug", men sådan er det ikke i dag, fordi den psykiske sygdom hører under regionen, mens misbrugsbehandlingen sorterer under kommunen.

Fagforbundet FOA har spurgt de medlemmer af forbundet, der arbejder på bosteder, døgninstitutioner m.v. om, hvordan misbrugsproblemer blandt beboerne håndteres. Af undersøgelsen fremgår det, at misbruget florerer i udstrakt grad, at behandlingen af borgernes misbrug kun dækker en mindre del af beboerne, og at effekterne af misbrug på beboernes adfærd og arbejdsmiljøet for medarbejderne er problematisk.

Det er en kendt sag, at misbrug fylder meget på bostederne og er et stort problem i den pædagogiske og rehabiliterende indsats på institutionerne. Knapt 3.000 FOA medlemmer ansat på institutionerne sætter tal på, hvor mange af borgerne, der på deres institution har misbrugsproblemerne. Samlet set er det på 30% af institutionerne, at der er mindst halvdelen af borgerne, der har misbrugsproblemer. 

Ser vi på forskellige institutionstyper, er der markant forskelle:

Misbrugsproblemer for mindst halvdelen af borgerne:

Døgnophold for voksne over 18 år: 15%

Døgnophold for unge under 18 år: 17%

Psykiatrisk behandlingstilbud: 66%       

Det er indlysende, at problemet med misbruget ikke overraskende hænger sammen med psykiatri. Derfor er det afgørende, at man ser samlet på problemstillingen psykiatri – misbrug, men sådan er det ikke i dag. Enten gør man noget ved den psykiske sygdom, eller man gør noget ved misbruget. Sjældent sker det samlet, fordi den psykiske sygdom hører under regionen, mens misbrugsbehandlingen sorterer under kommunen. 

Torben Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA siger i anledning af undersøgelsen til Kristeligt Dagblad: ”Vi skal have styr på, hvem der behandler misbrug og psykisk sygdom. Det slås kommuner og regioner om i øjeblikket. Vi vil gerne have, at det er regionerne, der håndterer både dit misbrug og din psykiske sygdom. Så er der nemlig én, der har ansvaret for begge dele. Det er afgørende.”

Problemstillingen har været drøftet i årevis, og der har været adskillige politiske tiltag for at løse problemet, men uden egentlige resultater. Nu forsøges der igen, idet socialminister Astrid Krag har sat en omfattende evaluering af hele det specialiserede socialområde i gang. Også en langsigtet plan for psykiatrien er ved at tage form med betydelig tilførsel af økonomiske ressourcer. Om det lykkes denne gang er ikke til at sige. Blot må man håbe, at ”slagsmålet” mellem regioner og kommuner ikke er en fremtidig bremseklods. 

Link til omtale hos FOA

Læs FOA’s undersøgelse her: Notat_Misbrugsproblemer på det specialiserede socialområdeNY pdf