Invitation: Konference om hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

10. august 2021

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi I Fællessalen på Christiansborg konferencen HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV sammen med SAND - De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården. Deltagelse er gratis.

Det sidste 10-år er hjemløsetallet vokset, først blandt unge og siden ældre, på trods af regeringsinitiativer og omfattende bevillinger til projekter og forskning.

Hvad er det, der går galt, og hvor er løsningerne?

Der er bred enighed om, at løsningen er Housing First-tilgangen. Tilgangen virker for halvdelen af dem, der bliver hjemløse, og som er tilbage i egen bolig inden for et år.

Men hvordan bliver vi bedre til at hjælpe den anden halvdel?

Onsdag, den 8. september KL. 12.00-16.15 afholder vi i Fællessalen på Christiansborg konferencen

HJEMLØSE MENNESKERS VEJE TIL ET VÆRDIGT LIV

sammen med SAND – De hjemløses landsorganisation og herberget Overførstergården.

På konferencen inviterer vi til dialog mellem hjemløse, herberger, væresteder, boligselskaber, kommuner og staten, samt hjælper hinanden med at finde svar på de kritiske spørgsmål om boliger, bostøtte, efterforsorg og forebyggelse.

Hvis du er interesseret i at deltage så send en mail til Troels Klinke Wæver på tkw@arbejdeadler.dk. Deltagelse er gratis.