Er der en vej ud af hjemløshed?

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

18. august 2021

Inden længe kommer regeringen - med social- og ældreminister Astrid Krag og bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad i spidsen - med et længe ventet udspil til, hvordan de deprimerende statistikker om hjemløse kan brydes. Debatten om, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes, er i fuld gang. Her er vores kommentar til en kronik fra Mia Nyegaard, socialborgmester i København, som Politiken bragte mandag den 16. august.

Debatten om hjemløse føres med jævne mellemrum, og der er mange forslag til, hvordan hjemløshed kan reduceres eller afskaffes. Lige nu venter hjemløse og organisationer, der arbejder for hjemløse, på et længe ventet udspil fra socialministeriet om nye veje, der kan bryde de deprimerende statistikker om hjemløse: 

At antallet af hjemløse stiger, at der bruges hundrede af millioner af kroner uden synlig effekt, og at der er en uforståelig mangel på sammenhæng og helhed i de foranstaltninger, der sættes i gang.

Dette illustreres nok engang af en kronik af socialborgmesteren i København, den radikale Mia Nyegaard, som under overskriften ”Lad os afskaffe ufrivillig hjemløshed” tager hul på en kommende diskussion om en ny hjemløseaftale, der skal gøre op med manglende politisk vilje og handling på hjemløseområdet fra både Folketinget og kommunerne.

I Københavns Kommune er der omkring 1500 hjemløse, og kommunen virker som en magnet på hjemløse, så tallet er nok i virkeligheden højere og omfatter flere end de af kommunen registrerede. Der har været en omfattende indsats, der imidlertid ofte strander på manglen af boliger – læs: boliger der er til at betale. Regler om huslejetilskud, der ikke harmonerer med kontanthjælpssystemet, ændringer af social boliganvisning, blokeringer af opførelse af skæve boliger og meget mere, gør det umuligt at foretage selv små skridt, der virker som fremskridt.

Borgmesteren nævner modigt, at et huslejeniveau for målgruppen er max. 3.500 kr. pr. måned, men antyder også at dette niveau er umuligt at holde med alle de krav, der efterhånden er til boligbyggeri. Derfor har man i København arbejdet med såkaldte ”udslusningsboliger”, som imidlertid blokeres af bureaukratiske regler om huslejetilskud og kontanthjælp. Samtidig må man også erkende, at boligen ikke er hele problemet, også andre forhold som sundhed, arbejde, sociale kompetencer, uddannelse og meget mere hører med. Det er her sammenhængen og helhed skal manifestere sig.

Der er helt sikkert politisk vilje til at tage fat om hjemløseproblemet endnu engang. Spørgsmålet er, om det kan gøres på en anden og ny og bedre måde end tidligere. Det kræver, udover sammenhæng og helhed, også tillid til de mennesker, det drejer sig om.

Læs Socialborgmester Mia Nyegaards kronik her: Lad os afskaffe ufrivillig hjemløshed_Mia Nyegaard_Kronik i Politiken_16.08.21