Hjælpen til ældre hjemløse halter

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

13. september 2021

Ældre hjemløse har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed viser ny rapport fra VIVE, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Antallet af hjemløse over 50 år er vokset markant de seneste 10 år og der efterlyses flere boliger og bedre hjemmepleje.

I Kristeligt Dagblad den 2. september er dét forsidehistorien og i den forbindelse er Arbejde Adler omtalt for vort arbejde og indsatser udtaleser af formand Torben Larsen:

“Den folkekirkeligt baserede organisation Arbejde Adler driver et aflastningshjem i København for socialt udsatte og sygdomsramte borgere under 65 år og er desuden i gang med at opføre billige boliger for ældre hjemløse i hovedstaden. Derudover har Arbejde Adler overtaget en købmandsgård i Hjøllund i Midtjylland, hvor hjemløse tilbydes arbejde.

”Det offentliges løsning er ofte at henvise hjemløse helt ned til 50 år til et plejehjem, men det mener vi ikke er løsningen. Samfundet burde være langt mere kreativt i forhold til at indrette særlige omsorgstilbud, der tilbyder fællesskab og frem for alt beskæftigelse,” siger formanden for Arbejde Adler, Torben Larsen” 

Link til rapporten: Ældre udsatte borgere i hjemløshed