En ulighed, som skaber polarisering, ensomhed og vrede

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

24. september 2021

Dette er ikke vores ord, men taget direkte fra helt aktuel samfundsforskning fra Aarhus Universitet (HOPE-projektet støttet af Carlsberg Fondet) og fra professor Mark McGann Blyths (Brown University, Rhode Island, USA) nyeste forskningsbog Angrynomics (2020). De forsker i, hvordan samfundsøkonomiens udvikling skaber ulighed – og de følgevirkninger, som sniger sig langsomt frem.

Der er meget på spil. Når uligheden udvikler sig yderligere skaber det ikke blot økonomiske sprækker og spændingsfelter, men også større holdningsforskelle. Derfor rummer øget ulighed kimen til afvikling af tillid, forståelse for og hensyntagen til andre og at mange føler sig afkoblet af udviklingen – ja af hele ideen om at ’tilhøre’ et samfund som et fællesskab.

AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) skriver i deres aktuelle temarapport Fordeling & Levevilkår’: Sprækkerne i det danske samfund vokser sig stadig større.

I rapporten (find link på vores hjemmeside) dokumenteres de seneste 10 års stigende ulighed og voksende skel på mange forskellige kriterier og parametre: I indkomstniveauer, store regionale og især kommunale forskelle, øgede forskelle imellem land og by, alder, enlige vs. par, børn som lever under fattigdomsgrænsen, ledighedsusikkerhed osv. En strukturel ulighed, som fastholder og skaber yderligere forskelle og ulighed.

Det er en sådan strukturel ulighed, som Mark Blyth i Angrynomics viser nedarves i generationer og som skaber en vrede, som ligger ‘under’ en stor del af tidens gryende oprør. Når lønninger kun stiger minimalt eller ligefrem falder, når ejendomspriser eksploderer (et gennemsnits-familiehus i Storbritannien er gået fra at koste 3,4 gange en gennemsnitlig årsløn i 1970’erne til i dag at koste 9,4 gange en gennemsnitlig årsløn), når hårdt spændte indkomster dækker mindre og mindre af samfundets ‘normale’ levestandard, så føler man sig i stigende grad afkoblet; en følelse, kan slå over i vrede.

Det er grunden til, at ulighed i begrebets bredeste forstand fortsat er et helt centralt indsatsområde for Arbejde Adler.

 

Links:

Er nogle af artiklerne mv. låst grundet abonnement så skriv til mig, så kan jeg dele.

Aktuelt interview med Blyth i Mandag Morgen: “Hvis du ikke er pissevred er det fordi du ikke følger med:
https://www.mm.dk/artikel/hvis-du-ikke-er-pissevred-er-det-fordi-du-ikke-foelger-med/

Interview med Beinhocker i Mandag Morgen: Økonomien skal ganske enkelt gøre livet bedre for os alle:
https://www.mm.dk/artikel/oekonomien-skal-ganske-enkelt-goere-livet-bedre-for-os-alle/

Temarapport om Fordeling og Levevilkår fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
https://www.ae.dk/publikationer/spraekkerne-i-det-danske-samfund-vokser-sig-stadig-stoerre

Link til AE’s webbinar om ulighed:
https://www.youtube.com/watch?v=md9bOL5Jyvc&ab_channel=AEArbejderbev%C3%A6gelsensErhvervsr%C3%A5d

Nyhedsbrev fra Carlsberg Fondet:
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/Polarisering-ensomhed-og-mistrivsel-breder-sig-i-det-danske-samfund

HOPE-projektet på Aarhus Universitet:
https://hope-project.dk/#/

HOPE-projektets seneste notat om polarisering, ensomhed og mistrivsel:
https://raw.githubusercontent.com/mariefly/HOPE/master/Politisk_polarisering_af_holdninger_og_adf%C3%A6rd_blandt_danske_borgere_under_COVID-19-pandemien_20210209.pdf