At blive brugt på en god måde…

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

13. oktober 2021

Om arbejdets betydning i en kaotisk livsfase. Foredrag på Diakonissestiftelsen ved Dorte Schiønning Andersen

Diakonissestiftelsen afholder hvert år Louise Conrings Dag med forskellige foredrag omkring aktuelle temaer. I år den 28. oktober og dagens røde tråd er “Patient- og borgerinvolvering”.  

Et af dette års foredrag er med Dorte Schiønning Andersen, sekretariatschef i Landsforeningen Arbejde Adler, cand.psych. og uddannet diakon fra netop Diakonissestiftelsen.

Emnet er, som overskriften fortæller, hvordan arbejdet – det at være virksom, at have noget at beskæftige sig med – kan have en stor betydning for et menneske, som befinder sig i en kaotisk livsfase. Kort sagt: At blive brugt på en god måde.

Som det sker på mange af vore institutioner: Borgerinvolvering gennem tilbud om at være brugbar i meningsfulde arbejdsopgaver. Oplægget sætter fokus på, hvad det betyder for hjemløse at blive inddraget i et arbejdsfællesskab under ophold på et forsorgshjem.

For dét har betydning i mange henseender – ift. fællesskab, økonomi, arbejdsstolthed, sundhed og ikke mindst at nære et håb for fremtiden. Alt dette perspektiveres i oplægget, som bygger på et kvalitativt studie på forsorgshjemmet Dalhoffsminde i Hoptrup ved Haderslev.

Foredragene er åbne for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendig.

Sted: Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 3C, 2000 Frederiksberg. Lokale 3.2.06 og 3.2.02