Hjemløshed kan afskaffes – hvis politikerne vil

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

18. oktober 2021

Hjemløshed afskaffes ikke alene gennem boliger, vi skal først og fremmest hjælpe mennesker med de problemer, der gjorde, at de endte i hjemløshed.

Rådet for Socialt Udsatte har i Politiken et debatindlæg, der på en måde åbner den debat om foranstaltninger for afskaffelsen af hjemløshed, som er ventet, når socialministeren endelig kommer med et samlet udspil, der har været annonceret igennem lang tid.

Rådet er helt på linje med, at metoden Housing First er den rigtige at satse på, men er også helt klar over, at der skal mere til. Det drejer sig selvfølgelig om at få tag over hovedet, vel at mærke en bolig, der også giver følelsen af at komme hjem, at være hjemme, og at kunne håndtere det at være i sin egen bolig. For nogle hjemløse er det ikke en selvstændig lejlighed, som de fleste af os kender, men måske fællesskaber omkring boligen, som hører med til boligen, måske et botilbud, hvor en række sundhedsmæssige behov kan tilfredsstilles osv. For de fleste en ordinær bolig til en pris, der er mulig at betale.

Men der skal mere til. Nemlig en socialfaglig indsats, der tager fat i de egentlige årsager til, at mennesker havner i hjemløshed. Her er problemet, at den faglige støtte skal ydes af flere forskellige fagfolk, og tværfaglighed er ikke særlig højt prioriteret i den danske velfærdsmodel. Mange kender fx til dårlig koordination mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen, og forholdet mellem bestræbelserne for at finde passende arbejdstilbud til mennesker, der ikke har været på arbejdsmarkedet i årevis matcher langt fra altid ydelseskontorernes økonomiske pres på udsatte mennesker.

Medens vi venter på socialministerens udspil kan vi håbe, at Rådet for Socialt Udsatte, der er rådgiver for ministeren, med sit debatindlæg har løftet lidt af sløret for, hvad ministeren vil udmelde.

Læs hele debatindlægget på:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8417634/En-hjeml%C3%B8sereform-kan-afskaffe-hjeml%C3%B8shed-hvis-politikerne-vil