Det skal handle om mennesker

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

26. oktober 2021

Arbejde Adler går nye veje for at hjælpe socialt udsatte tilbage på arbejdsmarkedet

Landsforeningen Arbejde Adler har overtaget Købmandsgården i den jyske landsby Hjøllund. Butikken skal fremover drives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor udsatte borgere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Formand for landsforeningen Torben Larsen fortæller om butikkens nye målsætninger: ”I mit hoved behøver det ikke give overskud. Forretningen skal løbe rundt, og vores gevinst er at få nogle mennesker i arbejde, som ellers ikke ville få et job. Vores målgruppe er de absolut svagest, som har udsigt til et liv på kontanthjælp, fordi de ikke er berettiget til en førtidspension.” Den første tidligere hjemløse er allerede i beskæftigelse i butikken. Sammen med jobbet følger der en mulighed for at leje en bolig i nærheden af Arbejde Adlers forsorgshjem Godrum.

Overtagelsen af butikken er også en gevinst for lokalområdet, hvor den som en af få dagligvarebutikker betjener et stort antal handlende og lokale virksomheder. Sammen med butikken drives der en mindre campingplads. Arbejde Adler har planer om at renovere campingpladsen med shelters og service til gavn for de mange vandrere og cyklende på den nærliggende vandrerrute Hærvejen.

Læs hele artiklen i den vedhæftede pdf.

Omtale i Midtjyllands Avis