Godt nytår?

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

3. januar 2022

Ved årsskiftet ønsker vi hinanden ”Godt nytår”, og Landsforeningen Arbejde Adler deltager naturligvis også i lykønskningerne for det nye år.

Når vi alligevel sætter et spørgsmålstegn efter ønsket, er det fordi vi er bekymrede for, om det nye år virkelig bliver godt. I den forbindelse tænker vi ikke på epidemier, naturkatastrofer eller andet i den store globale skala. Vi tænker på vilkår og muligheder for de mennesker, vi beskæftiger os med, og som vi vil gøre noget godt for, nemlig socialt udsatte mennesker i bred forstand.

Overordnet set er vi bekymrede for, at neoliberalistiske tendenser vinder yderligere frem til skade for mennesker, der har det svært med at finde et meningsfuldt arbejde og med at få offentlige ydelser til at dække en bare nogenlunde tålelig tilværelse samt at få hjælp til at få bugt med misbrug, adfærdsforstyrrelser eller andre problemer, der stikker af fra normen.

Vi ser med bekymring på en række af de forslag på det sociale område, der måske bliver vedtaget i 2022. Beslutninger, som vil stresse mennesker i hjemløshed ved at gøre adgang til forsorgshjem og herberger helt anderledes end tidligere, hvor det netop var det sted, man altid kunne finde hen til, når situationen var uudholdelig. Måske for i den bedste mening at forsøge at presse de sidste hjemløse eller alternativt boende ind i de firkantede boligformer, som de fleste af os bor i.

Også forslagene om fortsatte reduktioner af de sociale ydelser bekymrer os. En ny fattigdom er allerede registreret og flere fattige vil komme til, hvis lovgivningstendenserne fortsætter. Samtidig skriger virksomhederne på arbejdskraft, hvilket virker absurd, når rigtig mange – og mange flere end de officielle arbejdsløshedstal viser – er udenfor arbejdsmarkedet men gerne vil have et arbejde. Spørgsmålet er bare, hvornår virksomhederne opdager, at alle jobs ikke nødvendigvis skal defineres ud fra, hvad virksomhederne ønsker sig, men hvad arbejdstagerne kan og tilbyder.

Vi bekymrer os om, hvor længe vi skal se undersøgelser, der viser stigende registreringer af mennesker med psykiske vanskeligheder, adfærdsmæssige problemer og ensomhed i et samfund, hvor selvet prioriteres på bekostning af fællesskabet.

Vi kunne ønske os, at 2022 bliver året, hvor der anes håb om en forvandling, hvor mennesker i udsatte og vanskelige situationer ikke jages af bureaukrati og mistro men omsluttes i kærlig medmenneskelighed.