Behov for årlig genvurdering af kontanthjælpsmodtageres arbejdsevne

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

7. februar 2022

Rådet for Socialt Udsatte og Danske Handicaporganisationer (DH) har kontaktet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sagen om flere års uretmæssigt træk i kontanthjælpen hos nogle af de svageste kontanthjælpsmodtagere, herunder mennesker med svære sociale problemer.

Rådet for Socialt Udsatte og Danske Handicaporganisationer (DH) har kontaktet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sagen om flere års uretmæssigt træk i kontanthjælpen hos nogle af de svageste kontanthjælpsmodtagere, herunder mennesker med svære sociale problemer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdagede fejlen allerede i 2020. Minimum 3000 borgere er uretmæssigt blevet trukket ca. 1000 kr. pr. måned. Det svarer til 9% af deres indkomst.  Ifølge Rådet for Socialt Udsatte og DH er det kun ganske få kommuner, der i tilstrækkelig grad har fulgt op på sagen, så pengene kan blive tilbagebetalt.

Rådet for Socialt Udsatte og DH har foreslået beskæftigelsesministeren, at der indføres lovpligtig genvurdering af kontanthjælpsmodtageres beskæftigelsesevne efter et år, så det hurtigere afklares om og hvordan den enkelte borger kan bringes videre til fx revalidering, ressourceforløb, flexjob eller lignende.

Landsforeningen Arbejde Adler bakker op om dette forslag. Det vil betyde utroligt meget for mange kontanthjælpsmodtageres trivsel, økonomi og oplevelse af medborgerskab, at de årelange kontanthjælpsforløb afkortes med afgørelser, som kan bringe dem videre til den rette indsats.

Læs Rådet for Socialt Udsatte og Danske Handicaporganisationers henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

* * *
Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.