Professor Steen Hildebrandt: Vi skal ændre det indre i mennesker

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

27. april 2022

Under denne overskrift har professor Steen Hildebrandt en kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han med udgangspunkt i den canadiske ledelsesprofessor Henry Mintzbergs bemærkninger om, ”at vi lever i et højhastigheds ubalanceret samfund, som hele tiden svinger sig selv ud af kontrol” konkluderer, at vi er ude af kontrol. Verden er ude af balance.

Steen Hildebrandt var for nogle år siden hovedmanden bag introduktionen af FNs verdensmål i Danmark, og han arbejder stadigvæk for udbredelsen af disse, men han er kommet til den erkendelse, at der skal noget mere til. Som han skriver i kronikken ”Vi ved, at noget nyt skal ske, at verden skal ændres, og at dette ikke handler om små og marginale ændringer, men om noget grundlæggende…det handler ikke om ”business as usual” – men om ”business as unusual”. Intet mindre”. Derfor tales nu om to sider: for det første den ydre bæredygtighed, de 17 verdensmål, og for det andet den indre bæredygtighed. Der er fem grupper af indre udviklingsmål, hvor initiativet er taget forskellige steder i verden og nu modnet flere steder. De fem mål er:

  • At relatere til sig selv/ være: Selvbevidsthed, at vise autenticitet, integritet, åbenhed, nærvær og en lærende indstilling m.v.

  • Kognitive færdigheder/ tænke: Kompleksitetsbevidsthed, evnen til meningsskabelse, langsigtet orientering og visionsskabelse m.v.

  • Omsorg for andre og verden/ relatere: Fokus på anerkendelse, forbundethed, ydmyghed, empati og medfølelse m.v.

  • Sociale fædigheder/ samarbejde: Færdigheder vedr. kommunikation, samskabelse, inklusion, interkulturel forståelse, tillid, m.v.

  • At drive forandring/ handle: Mod, kreativitet, optimisme og virksomhed m.v.

Årsagen til, at Steen Hildebrandt tager de nye mål ind på siden af verdensmålene, er en dyb mistillid til, at de nuværende samfundsmekanismer kan bringe os på rette vej. Han nævner blandt andet teologen Ole Jensens bemærkninger om, at vi skal tage vare på den klode og den natur, vi har fået betroet, så vi giver den videre til næste generation i mindst samme stand. Det mener Steen Hildebrandt næppe vil ske, men vi skal forsøge at gøre det bedre. Derfor skal vi tæmme økonomien og udvikle nye økonomiske strukturer og mekanismer, for som Ole Jensen fremhæver er økonomien ”det brutale natursyns villige tjener”.

Selvom Steen Hildebrandt lægger et forholdsvis pessimistisk syn på fremtiden for dagen, har han visse forhåbninger til at tankerne i de nye mål kan bide sig fast på den ene eller anden måde, og han ser på sig selv og konkluderer, at det også handler om mig (og hver af os), om ”komtemplation, fordydelse, meditation, mindfulness. Det handler om mig og mit indre værdi- og orienteringssystem. Om mit verdenssyn og –forståelse. Om min empati og fællesskabsforståelse.”

Læs kronikken fra Kristeligt Dagblad

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev.