Vi svigter de svageste i samfundet fælt

Af Torben Larsen, Formand og Dorte Schiønning Andersen, Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler


22. august 2022

Moderaternes stifter, Lars Løkke Rasmussen, og gadejurist Nanna W. Gotfredsen sætter i en kronik i Politiken søndag den 21. august fokus på situationen for de svageste i samfundet og kræver handling og nye løsninger.

“Vi svigter de svageste i samfundet fælt”. Sådan lyder overskriften på en kronik i Politiken søndag den 21. august skrevet af Moderaternes stifter Lars Løkke Rasmussen og gadejurist Nanna W. Gotfredsen, der er folketingskandidat for partiet. Kronikken ridser situationen op for de svageste i samfundet og kræver handling og nye løsninger.

Gotfredsen og Løkke nævner i kronikken, at de allermest udsatte hjemløse dør 19 år tidligere end gennemsnittet.  Det er bestemt ikke uden grund. I Arbejde Adler kan vi nikke genkendende til kronikkens mange beskrivelser af samfundets svigt af udsatte medborgere. På vores institutioner oplever vi dagligt, hvordan udsatte svigtes i sundhedssystemet, i socialforvaltningen, ved udskrivelse fra hospital, løsladelse fra fængsel, ved manglende psykiatrisk behandling og opfølgning osv. Svigtene opstår også ved ”langtidsparkering” på kontanthjælp eller urimelig forhaling af pensionssager. Det er værd at bemærke, at ét svigt sjældent står alene. De fleste udsatte oplever gentagende svigt – og så godt som altid i mange forskellige arenaer. Nogle oplever det livet igennem.

Kronikken er selvfølgelig et indlæg i den valgkamp, der allerede er startet inden den formelle udskrivning af valget, men den indeholder også en række forslag til, hvad der kan gøres for virkelig at tage fat på forholdene for de svageste i vort samfund. Godtfredsen og Løkke retter især blikket mod de mange rigide strukturelle barrierer, som stiller sig i vejen for relevant, smidig og hurtig hjælp målrettet den enkelte hjemløse og/eller misbruger. Deres kritik går på, at ”Velfærdssystemet opleves, som det også er både bygget og forvaltet, ekstremt fragmenteret. Som at skulle finde vej i en mørk labyrint, hvor der på uforståeligt sprog stilles krav, man ikke kan honorere, alt sammen kun forværret af en udbredt digital udsathed”.

De peger på, at strukturelle barrierer skal brydes ned, og hjælpen skal tilpasses den enkeltes behov, og foreslår som løsning, at hjemløse og funktionelt hjemløse gøres til ”Borgere i Danmark” uanset, hvor i landet de befinder sig. Tanken er, at der skal stilles en koordinator til rådighed for enhver udsat borger, der kommer i kontakt med myndighederne. Det vil fx betyde, at en borger med folkeregisteradresse i København under et midlertidigt ophold på et forsorgshjem i Århus, kan mødes og få sin sag behandlet og fremmet, dér hvor vedkommende aktuelt opholder sig – fremfor den nuværende ordning, hvor borgeren er koblet til en såkaldt handlekommune, som på alle måder kan være langt væk i kontakten med den enkelte.

Moderaterne opfordrer til, at vi mødes med sænkede parader og åbne sind i et forsøg på at løse tingene for de borgere, som har de sværeste og mest komplekse hjælpebehov. Forslaget om at skabe en mere agil og individuelt tilrettelagt indsats gennem tilbud om en koordinator, der kan hjælpe på tværs af kommuner og sektorer, er et spændende og normbrydende forslag, der kan bryde med traditionerne i den traditionelle sagsbehandling. Arbejde Adler hilser nye, kreative og fleksible løsninger velkomne.

For de nuværende strukturer er hverken rummelige eller effektive nok.

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.