Et stigende antal danskere sættes ud af deres bolig

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

6. oktober 2022

Den økonomiske krise rammer hårdt og helt tæt på de basale behov: tag over hovedet, varme og mad. Så selv om antallet af hjemløse falder, går vi måske nye hårde tider i møde. For stadigt flere borgere sættes ud af eget hjem eller må opgive deres bolig på grund af en kriseramt økonomi.

Inflationen og stigende fødevare- og energipriser betyder nemlig, at flere og flere borgere presses så hårdt økonomisk, at de ikke længere kan betale deres husleje, og antallet af borgere som sættes ud af egen bolig er derfor i stærk stigning. Især husstande med én indkomst er i risikozonen.

Andre borgere ser sig nødsaget til at opgive deres bolig, fordi økonomien simpelthen ikke rækker til at betale de stigende udgifter. Nogle vælger at flytte sammen med familie eller venner for at deles om udgifterne. Andre rykker i lejet campingvogn for at få pengene til at passe.

Har man mistet eller opgivet sit hjem, rykker man ind i en gråzone, som kan udvikle sig til egentlig hjemløshed. Fortsætter denne tendens vil vi blive vidne til en situation, vi normalt kun kender fra krig og naturkatastrofer: At helt almindelige mennesker med en almindelig indtægt ender med at stå uden tag over hovedet. Alene på grund af en generel samfundsmæssig krise.

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.