Stigende social nød i Europa

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

20. december 2022

På kun ét år er omfanget af mennesker, der søger støtte hos Europas kirkelige hjælpeorganisationer steget med 40 %. Stigende udgifter til mad, varme og husleje presser europæerne hårdt – også i Danmark.

Mandag d. 19. december offentliggjorde Caritas Europa og Eurodiaconia resultaterne fra en undersøgelse på tværs af 18 europæiske lande. På kun ét år har der været en stigning på 40 % i antallet af borgere, der søger støtte fra deres medlemmers sociale tjenester.

Caritas Europa og Eurodiaconia repræsenterer i alt 107 medlemsorganisationer, der samlet yder støtte til over 35 millioner mennesker hvert år. Der er med andre ord tale om to paraplyorganisationer med et særdeles godt overblik over det sociale Europa.

Deres undersøgelse viser, at den aktuelle krise med voldsomt stigende leveomkostninger i høj grad påvirker mennesker med lav indkomst, især eneforsørgere, pensionister og unge, som har meget svært ved at dække udgifterne til basale fornødenheder som mad, husleje og opvarmning af deres hjem. De to organisationer oplyser, at situationen er særlig vanskelig i Belarus, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Holland, Portugal, Skotland, Serbien, Sverige og Tyrkiet. Hjælpebehovene hos ukrainere på flugt fra krigen er en del af udfordringerne.

Derfor opfordrer Eurodiaconi og Caritas Europa EU’s og de europæiske regeringer til øjeblikket at tage skridt til at støtte Europas udsatte husstande og forebygge, at endnu flere mennesker ender i regulær fattigdom. I Danmark ventes den nye regering i januar at fremlægge forslag til ny inflationshjælp målrettet ældre og udsatte familier samt se på mulighederne for at hjælp de danskere, som opvarmer deres hjem med gasfyr, træpiller mv.

“Udbydere af sociale tjenester bygger bro mellem statsstøtte og de sande leveomkostninger for mennesker, der oplever fattigdom” Så klart beskriver Maria Nyman, generalsekretær i Caritas Europa, de kirkelige og humanitære organisationers samfundsmæssige betydning. De to organisationer frygter, at vi kun har set begyndelsen på problemerne, idet de venter yderligere nød, når de borgere, som har en opsparing, har brugt deres reserver på at holde ud gennem krisen.

Arbejde Adler er tilknyttet Eurodiaconia via vores medlemskab af Dansk Diakoniråd, et samarbejdsråd om kirkens sociale forpligtelser og opgaver. Dansk Diakoniråd omfatter store dele af Danmarks kirkelige sociale hjælpeorganisationer samt repræsentanter fra Folkekirkens stifter.

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.