Klar besked fra Rådet for Socialt Udsatte

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

13. februar 2023

Spekulerer du på, hvordan man kan definere fattigdom? På hvilke afsavn de fattigste medborgere mon må leve med? Hvor mange der er på kontanthjælp? Antallet af hjemløse? Hvor mange penge kommunerne bruger på socialt udsatte? Om antallet af førtidspensioner og flexjob er stigende eller faldende? Eller vil du vide, hvor mange leveår det koster at leve i social udsathed?

Disse og mange andre spørgsmål besvares i det korte og overskuelige dataark ’Socialt udsattes situation – tal og data’, som udarbejdes af Rådet for Socialt Udsatte. Dataarket – som løbende opdateres med nye tal –  giver en kort introduktion til de vigtigste danske nøgletal om fattigdom, sociale ydelser, ulighed i sundhed, tvang i psykiatrien, hjemløshed og meget mere.

Dataarket er velskrevet, kort og overskueligt, og der linkes til de relevante kilder, så man selv kan arbejde sig dybere ned i emnerne.

Læs ’Socialt udsattes situation – tal og data’. Så er du godt klædt på med vigtige fakta om en lang række sociale problemer i det danske samfund.

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.