Igen måles stor tilfredshed med Jobcenter København!!!

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

27. februar 2023

I marts 2021 omtalte jeg her på hjemmesiden en undersøgelse, som Københavns Kommune havde fået gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – af borgernes tilfredshed med Jobcenter København. Til min forbløffelse blev undersøgelsen offentliggjort, som et bevis på Jobcenter Københavns gedigne og positive indsats overfor borgerne. Dengang tillod jeg mig at konkludere, at konklusionerne var misvisende, og at tilfredsheden ikke var så enestående, som undersøgelsen kunne tyde på.

Nu har VIVE så gennemført undersøgelsen igen. I den nye 102 sider lange rapport er der mange tal og kommentarer, der viser udpræget tilfredshed blandt borgerne, samt enkelte punkter, hvor man ikke bør være tilfredse med resultaterne, blandt andet vedr. unge og vedr. borgerens oplevelse af fremdrift i samarbejdet med Jobcenteret.

Min hovedanke vedr. undersøgelsen er imidlertid noget helt fundamentalt, nemlig om undersøgelsen er dækkende for de borgere, der er tilknyttet Jobcenter København. Af det omfattende metodeafsnit fremgår de problemer, som VIVE har haft med at få ikke alene gennemført interviewene men også få et repræsentativt billede af det samlede antal borgere, der er tilknyttet centeret.

Det fremgår helt tydeligt – uden at det man kalder ”bortfaldet” er dokumenteret –  at det har været vanskeligt at få deltagere til undersøgelsen, og det er ligeledes helt tydeligt, at bortfaldet er meget forskelligt fra gruppe til gruppe.

At Københavns Kommune forsøger at legitimere undersøgelsen ved, at den nu er gennemført fire gange i perioden 2019 til 2022 gør ikke resultaterne mere troværdige. Måske skulle man forsøge sig med en anden analysemetode – og så gerne af mere kvalitativt tilsnit.

Også medlem af Borgerrepræsentationen i København, Klaus Goldschmidt Henriksen, er skeptisk overfor undersøgelsen, som det fremgår af hans kommentar i Politiken fra 24. februar under overskriften ”Så stor er tilfredsheden med jobcentrene heller ikke”, hvor han påpeger skævhederne i materialet.

Undersøgelsen kan hentes på VIVE´s hjemmeside:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/borgeroplevelser-af-jobcenter-koebenhavn-2022-18901/

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.