Projekt ”Rekruttering fra kanten”

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

28. marts 2023

VIVE har netop udgivet en rapport om det nytænkende beskæftigelsesprojekt ”Rekruttering fra kanten” på Lolland-Falster. Målet med projektet var at inddrage lokale virksomheder på en ny og mere aktiv måde i beskæftigelsesindsatsen over for de mest udsatte ledige i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Projektet har bl.a. haft fokus på at give virksomhederne viden om det lokale arbejdsmarked samt redskaber til at finde opgaver, som personer fra kanten af arbejdsmarkedet kan løfte. Tanken var desuden, at de udsatte ledige kunne være med til at aflaste kernearbejdskraften i virksomhederne.

Den korte konklusion på projektet er, at det ikke er lykkedes at få virksomhederne til at se de udsatte ledige som en reel, potentiel arbejdskraft. Til trods for, at der er mangel på arbejdskraft. Men nærlæser man rapporten viser det sig, at projektet har ført til andre gode resultater, som måske på langt sigt kan forbedre forholdene for de mest udsatte ledige.

Samarbejdspartnerne i projektet var Jobcenter Lolland, Guldborgsund Jobcenter, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland og 3F Lolland. Desuden deltog de to konsulent- og videnshuse LG Insight og Cabi.  I løbet af projektperioden har i sær de to jobcentre oplevet en forbedring på flere parametre i beskæftigelsesindsatsen for den pågældende gruppe, som f.eks.:

  • Der er kommet et tættere samarbejde om borgerne på de to jobcentre, særligt mellem arbejdsmarkedskonsulenter og virksomhedskonsulenter

  • Der er udviklet en egentlig helhedsorienteret og individuel indsats for denne gruppe af udsatte borgere, herunder inddragelse af sundhedsfaglige ressourcer

  • Jobcentermedarbejderne har ændret deres syn på borgerne og på virksomhederne – det er lykkes at skabe en ny kultur, hvor der er tro på borgernes ressourcer og på, at virksomhederne har brug for disse ressourcer

  • Der er i de to jobcentre udviklet nye aktiviteter, fx:
    • læringscases, hvor afbrudte borgerforløb på virksomheder er blevet analyseret
    • borgerhistorier, hvor vellykkede borgerforløb er beskrevet


Til trods for, at målsætningen om at åbne virksomhedernes øjne for potentialet i de mest udsatte ledige ikke lykkedes helt, viser resultaterne, at en tredjedel af de i alt 1439 registrerede deltagere i projektet rent faktisk kom i lønnet arbejde i projektperioden fra august 2018 til december 2021.

Cirka 20 % af dem var fortsat i arbejde efter projektets målperiode sluttede.

I anbefalingen fra projektets konklusion anes der også en vis form for optimisme, idet det foreslås, at der udføres flere lignende projekter med aktiv inddragelse af virksomhederne.

Der er altså fortsat håb for, at man på langt sigt kan få skabt en mere effektiv beskæftigelsesindsats for de mest udsatte ledige med en samtidig påvirkning af virksomhederne til at ændre deres arbejdsstruktur og -kultur til at inddrage en bredere gruppe af den eksisterende arbejdsstyrke. Det kunne blive en udvikling i retning af et mere inkluderende samfund.

Læs den fulde rapport ”Rekruttering fra Kanten – Slutevaluering” på VIVEs hjemmeside. 

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.