Skab de jobs der mangler

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

8. juni 2023

Mange vigtige arbejdsopgaver er forsvundet som lønnet arbejde. Skal vi lykkes med at bringe flere ledige i beskæftigelse, må vi genoplive nogle af de jobs, der kan løses af mennesker med få formelle kompetencer

Regeringen har netop nedsat en ekspertgruppe, der skal gentænke beskæftigelsessystemet. Målet er et enklere, friere og mere værdigt beskæftigelsessystem, som især skal prioritere de ledige, der har de største udfordringer med at komme i arbejde. Øvelsen går samtidig ud på at reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 3 mia. kr. i 2030.

I ekspertgruppens kommissorium kan man blandt andet læse, at regeringen ”ønsker en mere værdig beskæftigelsesindsats. (…) Der er for mange negative historier om uværdig behandling af syge og udsatte borgere, som aktiveres, uden at det hjælper dem tættere på et job. For mange borgere kommer i dag i klemme i et uforståeligt og komplekst system. Der skal derfor tænkes nyt og ses på indsatserne for de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet”.

En værdig beskæftigelsesindsats er tiltrængt. Men man skal huske, at interventioner i menneskers liv i høj grad opleves i lyset af resultaterne. Handlinger som fører frem til ønskede mål, opleves simpelthen mere meningsfulde. Kommer man i job, ser man – alt andet lige – mere positivt på den forudgående proces.

Mange ledige kan berette om en række af virksomhedspraktikker, uden at det har ført til beskæftigelse. Mange meningsfulde opgaver er blevet løst i virksomhedspraktikker – uden det har kostet lønkroner. Det skyldes blandt andet, at en mængde arbejdsopgaver ikke længere løses som betalt arbejde. De er sparet væk. Det gælder især arbejdsopgaver, som man kan løse efter en kort oplæring.

Hvis vi skal bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job, må vi nødvendigvis forholde os til, at mange af dem har få eller ingen formelle kompetencer. Nogle af dem har heller ikke helbred til at arbejde under ordinære vilkår.  Det betyder ikke, at de ikke kan arbejde. Men det betyder, at der må etableres lønnede jobs, som matcher deres kompetencer og arbejdsevne. Ellers vil en nok så værdig beskæftigelsesindsats ikke nå i mål.

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.