Et udsat liv – et udsat helbred

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

13. juni 2023

De mest socialt udsatte mennesker dør stadig markant tidligere end gennemsnittet af befolkningen. Hver tredje har forsøgt at tage sit eget liv

Livet som socialt udsat menneske er lig med et dårligt helbred. Det viser de nyeste tal fra undersøgelsen ’SUSY Udsat’. Undersøgelsen er udført af Statens Institut for Folkesundhed for Rådet for Socialt Udsatte. Den kortlægger socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel sammenlignet med resten af Danmarks befolkning.

Undersøgelsen baseres på data fra 1.134 personer, som i dataindsamlingsperioden var brugere af hjemløseherberger, natcaféer, væresteder, varmestuer, rusmiddelcentre, botilbud, krisecentre eller lignende tilbud.

Siden 2007, hvor kortlægningen fandt sted for første gang, er der sket nogle væsentlige forbedringer. Alligevel viser undersøgelsen, at socialt udsatte fortsat har et markant dårligere helbred end resten af befolkningen. Her er nogle eksempler:

  • Middellevetiden – den forventede levetid – for socialt udsatte mennesker er 17 år kortere end den øvrige befolknings
  • Undersøgelsen “viser samstemmende, at socialt udsatte mennesker på næsten alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel er dårligere stillet end den øvrige befolkning” (SUSY Udsat 2022 p. 84)
  • Hver tredje socialt udsat har forsøgt at tage sit eget liv
  • Socialt udsattes kontakter til sundhedsvæsnet er ofte korte, fragmenterede, komplicerede, forsinkede eller afbrudte – for eksempel oftere i form af kortere kontakter i skadestueregi end mere varige indlæggelser eller forløb
  • Socialt udsatte har ofte begrænsede sundhedskompetencer, som gør det svært, at navigere i et kompleks sundhedsvæsen


Rapporten konkluderer, at “Socialt udsatte menneskers merforbrug af sundhedsvæsnet kan således både ses som et udtryk for deres markante oversygelighed, men også som udtryk for, at de ikke modtager den tilstrækkelige eller nødvendige hjælp fra sundhedsvæsnet. ” (SUSY Udsat 2022, p. 89). Skal vi støtte socialt udsatte i at skabe gode liv, er deres helbred og deres kontakt med sundhedsvæsnet fortsat et område med et stort forbedringspotentiale.

Læs rapporten på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside.

* * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.