Velfærden smuldrer

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

23. august 2023

Hvad der tidligere var adelsmærket i den danske velfærdsmodel med lige adgang for alle udhules nu af privat velfærd, som ikke alle har adgang til

Vi vidste det godt. At nogen kan købe sig til fordele i velfærdssamfundets tilbud, der ellers skulle være frit tilgængelige for alle på lige betingelser. Vi vidste godt, at nogen kom foran i køen på hospitalerne, hos speciallægerne og andre steder, hvor der er ventetider, og som man altså kan undgå ved at købe sig til en plads før andre. Men at det er så udbredt, kommer nok som en overraskelse for mange.

Ugebrevet Mandag Morgen har kulegravet det man kalder ”privatiseringen af den danske velfærdsstat” – en bombastisk udmelding, men det er godt på vej. Danskerne køber sig til mere og mere privat velfærd. En opgørelse for 2021 viser, at 23% af de samlede velfærdsydelser på det sociale og sundhedsmæssige område er privat betalt. Udviklingen er siden årtusindeskiftet gået stærkt, hvilket mest skyldes, at rigtig mange danskere efterhånden har en privat sundhedsforsikring. Hvor private sundhedsforsikringer var sjældne for 20 år siden, er det i dag 2,7 millioner danskere, der har en sådan.

Effekten af den stigende private finansiering af sundhedsydelserne viser sig også i, at hver 10. operation nu er privat mod kun 2% i 2002, andelen af brugerbetaling på voksentandplejen er steget fra 56% i 1980 til 85% i 2023, og 41% får i 2022 privat hjemmehjælp mod 25% i 2008.

Konsekvensen af denne udvikling er, at uligheden sniger sig ind på velfærdsområdet på en måde, der igen rammer de dårligst stillede, mennesker uden job, mennesker i usikre jobsituationer fx med korte ansættelser og socialt udsatte herunder hjemløse. De får sværere ved at komme til, fordi de automatisk overhales i køen hos speciallægerne og udhulingen af ventetiderne til operation m.v.

Et eksempel: I ugen op til offentliggørelsen i Mandag Morgen var der nye tal for ventetiderne på konsultation hos psykiater, og den gennemsnitlige ventetid i regionerne er halvandet år. Professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, udtalte i den forbindelse, at det betyder, at specielt den gruppe af borgere, der ikke har en sundhedsforsikring, vil opleve de længste ventetider, da de kommer bagerst i køen.

Med nye signaler fra regeringen og den prøveballon, socialdemokratiets politiske ordfører sendte op i sommerferien om behovet for borgernes egen opsparing til velfærdsydelser i alderdommen, er der risiko for et brud med et grundlæggende princip om, at velfærden er for alle borgere.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.