Studiebesøg fra Taiwan i Arbejde Adlers Aflastning

Af Dorte Schiønning Andersen, sekretariatschef og Vibeke Rasmussen, sekretariatsmedarbejder for Landsforeningen Arbejde Adler


19. september 2023

Fredag den 8. september fik Arbejde Adlers Aflastning besøg af Chuan-Chiu Chou Bishop fra Puli Christian Hospital på Taiwan. Formålet med mødet var at dele Arbejde Adlers erfaringer med en diakonal tilgang til pleje.

Chuan-Chiu Chou Bishop er oprindelig uddannet journalist men arbejder i dag som konsulent for et kristent hospital på Taiwan, som primært hjælper folk med alkohol- og stofafhængighed. Bishop har tidligere besøgt de nordiske lande for at lære om vores tilgang til pleje og omsorg for marginaliserede mennesker. De ”non-seen people” som han selv beskriver gruppen.

Når Bishop fortæller om sit eget arbejde, er han som en tsumani. Ordene flyver ud af munden på ham, og man mærker tydeligt hans store interesse for at forstå og lære om det menneskesyn, som kendetegner de nordiske lande. I hans optik er økonomisk rigdom nemlig ikke den vigtigste årsag til, at vi i Norden passer bedre på de svage i samfundet.

Vores fokus på det enkelte menneskes værdifuldhed, er efter hans mening det, der primært driver den nordiske omsorg for de syge og de udsatte. Derfor er formålet med hans besøg i Norden at samle viden om den særligt nordisk diakonale forståelse af omsorg for udsatte mennesker, så han kan formidle dette til sine samarbejdspartnere i Taiwan.

Årsagen til Bishops besøg hos netop Arbejde Adlers Aflastning ligger i ønsket om at forstå, hvordan den diakonale tilgang kommer til udtryk i det daglige arbejde med syge og socialt udsatte borgere på midlertidige aflastningsophold i afdelingen.

Under besøget fik han lejlighed til at drøfte værdibåren ledelse, faglig refleksion og insisteren på værdig behandling af den enkelte, som er nogle af de gennemgående redskaber i institutionens diakonale tilgang til arbejdet. Ligeledes fik han mulighed for en omvisning i afdelingen og at møde bestyrelsesformand Torben Larsen.

Chuan-Chiu Chou Bishop med sin kone samt bestyrelsesformand Torben Larsen fra Arbejde Adler.