En lille bog om stor ulighed

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

10. oktober 2023

Ulighed er meget andet end økonomi. Birthe Larsen, lektor i økonomi på CBS, har skrevet en god lille bog om ulighed med titlen: ”Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det?” Den er udkommet i Forlaget Informations serie af små bøger, der stiller aktuelle samfundsmæssige spørgsmål på et begrænset antal sider, men med overraskende klarhed og fremsynethed.

Birthe Larsen, lektor i økonomi på CBS, har skrevet en god lille bog om ulighed med titlen: ”Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det?” Den er udkommet i Forlaget Informations serie af små bøger, der stiller aktuelle samfundsmæssige spørgsmål på et begrænset antal sider, men med overraskende klarhed og fremsynethed.

Der er skrevet meget om ulighed, og det er blevet et populært emne at debattere og forske i. Den franske økonom Thomas Piketty er nærmest blevet verdensberømt på sine digre værker om verdensøkonomien i almindelighed og ulighed i særdeleshed. Bøger som kun de færreste kommer igennem, men som Birthe Larsen med sin bog perspektiverer fremragende til danske forhold.

I Danmark betragter vi ofte vores land som et af de mest lige samfund i verden. Sammenlignet med USA er det absolut rigtigt, men sammenligner vi med landene i Europa smuldrer opfattelsen. Uligheden i Danmark er – målt i Gini-koefficenten – steget fra 22% til 30,2% over de seneste 35 år. Gini-koefficienten er et hyppigt anvendt mål for uligheden i et samfund. På en skala fra 0 til 100 udtrykkes uligheden med ét tal. Jo lavere Gini-koefficient, des mere indkomstfordeling. Stigningen på 8 procentpoint i Danmark udtrykker altså en markant stigning i uligheden. Den store stigning skyldes blandt andet effekten af en stigende inflation, som rammer hårdest blandt de dårligst stillede danskere og mindst for de bedrestillede.

Den økonomiske ulighed viser sig ikke kun i indkomsterne. Formuerne afspejler ikke overraskende en endnu større ulighed. Fx ejer den rigeste 1% af befolkningen 25% af de samlede danske formuer. Samlet set er uligheden i økonomien altså virkelig iøjnefaldende.

Men ulighed handler om mere end kroner og ører, og Birthe Larsen dokumenterer også andre sider af uligheden, hvor økonomisk privilegerede nærmest per automatik opnår andre privilegier. Rige mennesker har et bedre helbred, bedre mulighed for at benytte sundhedsvæsenet og de lever længere end de fattige. Dette hænger sammen med levevis, bedre muligheder for at erhverve sig informationer om kost og sundhed.

Utraditionelt benytter Birthe Larsen litterære beskrivelser til at illustrere ulighed, og hvordan ulige vilkår påvirker muligheden for at bryde ud af den sociale klasse, man er født ind i. Netop disse eksempler fra litteraturens verden gør bogen helt anderledes end traditionelle bøger om ulighed. I bogen møder vi fx to unge mennesker fra Morten Papes roman ”I ruiner”. De går på samme ungdomsuddannelse, bliver kærester, men forholdet går i stykker på grund af vidt forskellige udgangspunkter socialt og kulturelt. Vi præsenteres også for hovedpersonen Tue fra Thomas Korsgaards romantrilogi og Tues forsøg på at begå sig i et borgerligt og kulturelt hjem. Og endelig nævner Birthe Larsen ”Skammen”, der er skrevet af Nobelpristageren Annie Ernaux, hvor vi oplever hendes livslange skam over sin familie og klasse. Birthe Larsen konkluderer i bogen: På et større plan betyder uligheden, at sammenhængskraften i økonomien bliver mindre, fordi vi mister forståelsen for, hvordan andre mennesker lever.

Birthe Larsen er ikke optimistisk med hensyn til at mindske ulighederne i Danmark. I den forbindelse illustrerer hun på glimrende måde, hvordan kønsuligheden helt aktuelt nærmest negligeres i lønkommissionens analyser i forbindelse med fx sygeplejerskernes løn. Hun identificerer også, hvordan en række faktorer i det danske konkurrencesamfund vil hæmme en fremtidig mindskelse af ulighederne. Endelig skal det nævnes, at også hun – i lighed med mange andre økonomer og samfundsforskere – tydeliggør, at de såkaldte ”beskæftigelsesincitamenter”, som skal få de arbejdsløse i arbejde, ikke virker!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.