Vi sætter fokus på de udsatte ældre i Ældre Sagens medlemsblad

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

22. november 2023

Til kamp for de svageste. Det er overskriften på et interview om udsatte ældre med sekretariatschef Dorte S. Andersen i Ældre Sagens seneste medlemsblad.

Der er brug for, at vi sætter fokus på situationen for samfundets allersvageste ældre. Både de udsatte ældre i egen bolig og de hjemløse ældre er nemlig utroligt dårligt stillet. Mange af dem er svært skadet af et helt livs mangfoldige sociale belastninger – ofte i kombination med afhængighed af alkohol og/eller stoffer. Samlet set betyder det, at mange af de ældre socialt udsatte er så syge og svækkede, at de har behov for omfattende pleje og omsorg. Ofte allerede i 50’erne. Deres netværk er som regel tyndslidt eller helt væk, og de står derfor meget alene med komplekse problemer.

I Arbejde Adler møder vi naturligvis de udsatte ældre i vores aflastningsafdeling i København og på vores bosted Landlyst, som er et permanent bo- og plejetilbud for mennesker med et aktivt misbrug.  Desværre møder vi dem også på vores tre forsorgshjem, hvor der jævnligt bor hjemløse over både 60 og 70 år.

Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, at hjemløshed skal være et problem for mennesker i deres tredje alder. Derfor er vi glade for, at Ældre Sagen har valgt at synliggøre de udsatte ældres situation i deres seneste medlemsblad.

Læs eller download interviewet her

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.