Danskere dropper livsvigtig medicin

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

6. februar 2024

Vi har mennesker i Danmark, som må tilsidesætte deres helbred, fordi de er fattige

Kristeligt Dagblads online avis samler hver morgen dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udlandet. Fredag den 2. februar kunne man bl.a. læse, at hver 10. dansker dropper livsvigtig medicin, fordi de ikke har råd.

Kristeligt Dagblad trækker på Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, som i deres afslutningsrapport har fremhævet problemet med, at flere danskere fravælger eller udskyder køb af lægeordineret medicin af økonomiske årsager. I en ny analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse, fremgår det, at ”13 % af de adspurgte har svaret, at de i løbet af det seneste år har udeladt at hente medicin til sig selv eller pårørende. Og af dem har 42 % svaret, at det skyldtes, at de ikke havde råd”. [1]

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed peger på, at det eksisterende medicintilskudssystem er med til at skabe udfordringerne for lige præcis de patienter, som skulle nyde godt af systemet. Det skyldes, at patienten i starten af et nyt tilskudsår skal betale det fulde beløb for lægemidlet op til en grænse på 1045 kr. (2023). Først ved næste medicinkøb får patienten dækket 50 % af lægemidlets pris.

Hos landsforeningen Arbejde Adler kan vi genkende billedet med, at systemer, som skulle hjælpe socialt udsatte, ikke altid formår at løse opgaven. Det ser vi bl.a., når kassetænkning i det offentlige regi bliver til en hindring i forhold til at give vores beboere en helhedsorienteret sagsgang, der kunne hjælpe dem ud af deres problemer.

Et forslag til daværende sundhedsminister og Folketingets Sundhedsudvalg om at indbygge en abonnementsordning i medicintilskudssystemet blev fremlagt af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed allerede tilbage i 2021. Ordningen skulle indebære, at den maksimale egenbetaling for medicin blev fordelt ud på 12 lige store acontobetalinger. Forslaget blev aldrig vedtaget politisk.

Det interessante i denne sammenhæng er, at ifølge Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif (lægemiddelindustriforeningen), vil det ikke koste regeringen én krone i øgede udgifter til tilskudsmedicin, at det nuværende medicintilskudssystem ændres til en abonnementsordning, som tilgodeser de økonomisk sårbare i vores samfund.

Nu er en ny henvendelse på vej til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Vi støtter op om Alliancens arbejde med at skabe fokus på den sociale ulighed i vores sundhedssystem og ser frem til den dag, at vores samfund reelt formår også at tilgodese de mest udsatte mennesker. 

[1] https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/analysersundhed/analyse-af-uafhentet-receptpligtig-medicin-2023.pdf