For syg til herberg

Af Dorte Schiønning Andersen
Sekretariatschef for Landsforeningen Arbejde Adler

4. april 2024

TV2 bringer i aften udsendelsen Kernen: For syg til herberg. Udsendelsen sætter fokus på det store antal svært psykisk syge, som opholder sig på hjemløseherberger og natcafeer i stedet for at få den behandling de trænger til i psykiatrien

TV2 har haft kontakt med 10 herberger og natcafeer i København, der samstemmende beretter, at tilbud til hjemløse i stort – og stigende – omfang opsøges af svært psykisk syge, som er så dårlige, at de burde være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Men de dukker op på hjemløsetilbuddene, fordi der ikke er plads i psykiatrien.

På TV2s hjemmeside giver Korshærschef Jeanette Bauer et billede af situationen: ”Vi oplever særligt fredag eftermiddag, at der står mennesker på vores trappesten, som i bedste fald er helt vildt underbehandlede, og i værste fald helt ufattelig syge og ikke skal være på gaden”.

Det er et billede af situationen, som vi genkender på Arbejde Adlers forsorgshjem, hvor bl.a. Roskildehjemmet oplever, at kapacitetsmanglen i psykiatrien medfører udskrivelse af psykisk syge til forsorgshjem.

Roskildehjemmet har erfaring for, at henvendelserne fra psykiatrien fylder om fredagen. ”De ringer og fortæller, at en patient nu er færdigbehandlet og udskrevet, men ikke har noget sted at tage hen”, fortæller Roskildehjemmets forstander Ingeborg Olsen, ”og så ringer de til os for at høre, om vi har plads. Men der er ikke tale om, at disse mennesker er raske. Tværtimod. De er ofte stadigt meget syge. For eksempel aktivt psykotiske, ikke kørt ordentligt ind med deres medicin osv. Det er medarbejderne på et forsorgshjem simpelthen ikke gearet til at håndtere. Og de andre beboere kan heller ikke rumme det”. Desuden betyder modtagelse af en borger direkte fra psykiatrien om fredagen, at det nærmest er umuligt at komme i kontakt med nogen i psykiatrien weekenden over, når borgeren mangler medicin eller åbenlyst har brug for en genindlæggelse. Hvilket ofte er tilfældet.

Ingeborg Olsen fortæller, at Roskildehjemmet for et par år siden valgte, at dæmme op for de uhensigtsmæssige konsekvenser af ”fredagshenvendelserne” fra Psykiatrien: ”Vi besluttede, at vi ikke modtager borgere henvist fra psykiatrien om fredagen. Vi beder om, at de beholder borgeren til mandag, så vi er sikre på, at der er læger og sygeplejersker at komme i kontakt med i dagene efter modtagelsen. Det betyder, at vi ikke mere står med svært forpinte mennesker i weekenden, som vi fx ikke kan skaffe medicin til”, fortæller Ingeborg Olsen. Roskildehjemmet beder også altid om, at borgeren får en kontaktperson i psykiatrien, som man kan henvende sig til.

Ingeborg Olsen fortæller, at Roskildehjemmets praksis er blevet godt modtaget i den lokale psykiatri, og at det har taget toppen af problemerne både for syge borgere og pressede medarbejdere, men også at omfanget af psykisk syge borgere stadig er en udfordring på herbergerne: ”Der er jo stadig alt for mange af vores beboere, som ikke modtager den hjælp og behandling, de har brug for. Mange af dem venter for eksempel alt for længe både på at blive udredt eller få en tid hos psykiater eller psykolog”.

Læs omtalen af programmet på https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-04-03-de-burde-vaere-indlagt-men-i-stedet-bor-de-paa-herberger-siger-ansatte

Se udsendelsen kl. 20.50 torsdag d. 4. april eller på TV2 Play https://play.tv2.dk/serie/kernen-tv2/for-syg-til-herberget-b7350266-23bf-4971-a2d7-a3f399cb6014