Opråb – til politikerne og Socialministeren

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

22. april 2024

”Forsorgshjem må ikke længere give lommepengejobs til hjemløse”. Sådan lyder overskriften på Kristeligt Dagblads forsideartikel i dagens avis. I to artikler stiller Kristeligt Dagblad skarpt på Socialtilsyn Midts plan om at påbyde Arbejde Adlers forsorgshjem Dalhoffsminde at ophøre med at udbetale arbejdsdusør til beboere, der arbejder på institutionens værksteder.

At tilbyde betalt arbejde til beboerne på forsorgshjemmene har været den bærende idé, siden Arbejde Adler blev etableret tilbage i 1911. Muligheden for at udføre opgaver på Dalhoffsmindes værksteder eller skovbrug er en vigtig del af den pædagogiske indsats og med til at ruste beboerne til at håndtere hverdagen på egen hånd, den dag de udskrives fra forsorgshjemmet. Arbejdsdusøren på 30 kroner i timen er et vigtigt incitament og giver beboerne et beskedent ekstra rådighedsbeløb på et par hundrede kroner om ugen – efter skat vel at mærke.

Både Enhedslistens socialordfører, Victoria Velásquez, og formanden for Folketingets Socialudvalg, Nanna Gotfredsen, bliver citeret i artiklen for at støtte op om udbetaling af arbejdsdusør. Landsforeningen Arbejde Adler håber, at dagens artikler i Kristeligt Dagblad åbner for en konstruktiv dialog med de ansvarlige politikere, så vi også fremadrettet kan sikre betalt arbejde til hjemløse på forsorgshjem.

Du finder links til de to artikler på vores hjemmeside. https://arbejdeadler.dk/hjem/arbejde-adler-i-pressen/

Hvis du er nysgerrig på, hvad det betyder at få tilbudt arbejde i en kaotisk livsfase, kan du læse mere om emnet i nogle af vores tidligere publikationer og artikler, som du finder på vores hjemmeside: